Tham khảo mẫu bản kiểm điểm cá nhân năm 2018 đầy đủ nhất

Tham khảo mẫu bản kiểm điểm cá nhân công chức, học sinh, mẫu bản kiểm điểm đảng viên năm 2018 đầy đủ nhất được chúng tôi tổng hợp sau đây nhé. Mẫu bản kiểm điểm cá nhân dành cho giáo viên, công chức nhà nước… khi phạm các lỗi, bị kỉ luật nhằm trình bày các lỗi cá nhân mắc phải với cấp trên, từ đó để biết kiểm điểm lỗ lẫm, hành vi vi phạm và lời hứa không vi phạm lần sau.

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân năm 2018

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân năm 2018 dành cho giáo viên, công nhân viên chức, học sinh… được soạn thảo đúng thể thức trình bày văn bản, theo mẫu có sẵn, giúp cá nhân hoàn thành bản kiểm điểm nhanh và đầy đủ hơn.

>>> Tải mẫu bản kiểm điểm cá nhân Tại Đây

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân dành cho công chức nhà nước:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–***—–

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Tôi tên: ………………………

Hiện đang làm việc tại Bộ phận: ………………

Nhiệm vụ được giao là: …………………………..

Nay tôi tự kiểm bản thân với những sự việc xảy ra như sau: (Trình bày sự việc xảy ra)

Xác định sự việc trên bản thân mình có lỗi hay không? ……………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Nguyên nhân sai phạm (hoặc lý do tại sao không có lỗi): ……………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Hậu quả do sai phạm xảy ra: ……………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Bản thân tự nhận hình thức kỷ luật: ……………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Bản thân hứa để lần sau không vi phạm: ……………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………., ngày……tháng……năm…….

Người viết kiểm điểm

(Ký, ghi rõ họ tên)

bản kiểm điểm cá nhân

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân dành cho giáo viên:

>> Tải mẫu bản kiểm điểm giáo viên Tại Đây

TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA SEN                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcBẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Họ và tên: Lê Thị Mười
Đơn vị công tác: Trường mẫu Giáo Hoa Sen
Nhiệm vụ hiện nay: Giáo viên
Chức trách nhiệm vụ được giao: Giáo viên dạy lớp lá 7 làng Hòa Bình

I.Tự kiểm điểm:
1. Ưu điểm:
– Về tư tưởng chính tri:
Bản thân tôi luôn có quan điểm, lập trường vững vàng, kiên định, không giao động trước mọi khó khăn, thử thách, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Có ý thức tốt trong việc tuyên truyền vận động gia đình, đồng nghiệp, nhân dân cùng thực hiện. Cương quyết đấu tranh đến cùng, chống lại mọi hành vi xâm hại đến lợi ích chính đáng của Đảng, Nhà nước cũng như của tập thể, mỗi cá nhân.
Không ngừng trao dồi học tập các lớp về lí luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời vận động mọi người cùng tham gia học tập để đáp ứng cho nhu cầu hội nhập, phát triển của đất nước.
– Về phẩm chất, đạo đức lối sống:
– Bản thân luôn thực hiện tiết kiệm, kiên quyết chống tham nhũng. Luôn giữ gìn tư cách đạo đức đúng theo phẩm chất đạo đức của một giáo viên. Không vi phạm Qui chế chuyên môn cũng như của nhà trường .
– Giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong tập thể, thực hiện tốt công tác phê và tự phê.
– Thực hiện tốt Qui chế dân chủ ở cơ quan, giữ mối liên hệ với nhân dân. Có lối sống trong sạch lành mạnh, dám đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng kèn cựa địa vị, cơ hội cục bộ, bè phái.
– Về thực hiện nhiệm vụ được giao:
Hoàn thành tốt các công tác được giao cụ thể như sau:
+ Công tác chuyên môn: Soạn bài và giảng dạy đúng theo chương trình mà ngành và trường đề ra. Bản thân luôn có sự phấn đấu.
+ Công tác khác trong trường: Tham gia đầy đủ, họat động tích cực trong các phong trào của Trường – Công Đoàn tổ chức. Làm tròn trách nhiệm của một giáo viên.
2. Hạn chế:
– Hạn chế:
+ Bản thân nhận thấy một số vấn đề trong công tác chuyên môn nắm vẫn còn chưa được rõ lắm, cần phải nghiên cứu nhiều hơn nữa, không ngừng phấn đấu học tập.
+ Còn chưa chặt chẽ với học sinh, còn cả nể đôi khi chưa thật kiên quyết trong chuyên môn và các công việc được giao
+ Đôi lúc còn yếu trong công tác phê và tư phê, chưa thực sự mạnh dạn đấu tranh cho những suy nghĩ mà bản thân nghĩ, vì sợ sai, sợ nhận thức của mình chưa đúng.
+ Còn chưa thật chủ động trong hoạt động chuyên môn của tổ, giải quyết thiên về tình cảm là chính
B. Tự xếp loại:
Lao động tiến tiến
Tú An, Ngày 18 tháng 4 năm 2013NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

Lê Thị Mười

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân dành cho học sinh, sinh viên:

>> Tải mẫu bản kiểm điểm học sinh Tại Đây

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Kính gửi ban giám hiệu trường: …………………………

Đồng kính gửi thầy (cô) chủ nhiệm lớp: ……………

Tên em là …………………Là học sinh lớp …………………

Em xin tự nghiêm khắc kiểm điểm nhận lỗi của mình như sau:

Nội dung sự việc: …(trình bày tóm tắt nội dung việc mình gây lỗi và nguyên nhân)…

Em tự nhận thấy lỗi của mình là: ….. (lỗi gì viết ra đây) gây ảnh hưởng tới tới lớp và làm thầy (cô) phiền lòng.

Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ chịu mọi hình thức kỉ luật của nhà trường và thầy (cô) đề ra.

Kính mong được thầy cô xem xét, tha thứ, giúp đỡ để em có thể sửa sai và tiến bộ hơn trong quá trình học tập. Em xin trân trọng cám ơn!

Đà Nẵng, ngày … tháng … năm

Chữ ký học sinh Chữ ký phụ huynh
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

>> Xêm thêm: 5 Mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2018 mới nhất

Với 3 mẫu bản kiểm điểm cá nhân cuối năm đầy đủ nhất hi vọng sẽ giúp được những ai đang tìm hiểu cách viết bản kiểm điểm đảng viên, bản kiểm điểm cá nhân có thể hiểu hơn về văn phong trình bày văn bản. Những mẫu bản kiểm điểm cá nhân năm 2018 có đường link tải về vô cùng dễ dàng và thuận tiện.

Bình luận

Ủng hộ bài viết chúng tôi

Xếp hạng trung bình / 5. Số phiếu:

Chưa có ai đánh giá