Tham khảo 5 mẫu bản kiểm điểm đảng viên dự bị năm 2020, để biết cách viết bản tự kiểm điểm đảng viên cuối năm 2020 chính xác và đầy đủ nhất. Đảng viên dự bị là những Đoàn viên TN, sau khi được làm lễ kết nạp Đảng phải trải qua 12 tháng dự bị. Bản tự kiểm điểm đảng viên dự bị chuyển sang đảng viên chính thức nhằm nêu ra những ưu điểm đã đạt được cũng như những hạn chế chưa tiếp thu được trong quá trình kết nạp Đảng viên dự bị.

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên dự bị

Tham khảo mẫu bản kiểm điểm đảng viên dự bị năm 2020, theo mẫu có sẵn với nội dung văn phong mạch lạc sẽ giúp các đảng viên dự bị có thể tham khảo và chuẩn bị mẫu bản kiểm điểm bản thân đầy đủ nhất và chính xác nhất.

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ

Kính gửi: Chi bộ: …………………………………………………………

Đảng ủy: ……………………………………………………….

Tôi là: ………………………………………, sinh ngày …… tháng …… năm ………

Quê quán: ………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện nay: …………………………………………………………………………

Được kết nạp vào Đảng ngày …… tháng …… năm ………, tại Chi bộ: …………….

…………………………………………………………………………………………

Hiện công tác và sinh hoạt tại Chi bộ…..……………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

Căn cứ tiêu chuẩn đảng viên và quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu thực hiện nhiệm vụ đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:

Ưu điểm: ……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Khuyết điểm: ……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Biện pháp khắc phục khuyết điểm: …………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi tự nhận thấy có đủ điều kiện trở thành đảng viên chính thức. Đề nghị Chi bộ xem xét, báo cáo cấp ủy cấp trên quyết định công nhận tôi là đảng viên chính thức.

Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, xứng đáng là người đảng viên tốt của Đảng.

Địa danh, ngày …… tháng…… năm 20……

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

>> Tải mẫu bản kiểm điểm đảng viên dự bị Tại Đây

bản kiểm điểm đảng viên dự bị

Cách viết bản tự kiểm điểm đảng viên dự bị

Hướng dẫn cách viết bản tự kiểm điểm đảng viên dự bị đúng chuẩn với nội dung mạch lạc nhất. Hướng dẫn cách viết mục ưu điểm và nhược điểm trong bản kiểm điểm Đảng viên dự bị.

Hướng dẫn cách viết ưu điểm:

Trong thời gian công tác tại ……. tôi luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

+ Về tư tưởng chính trị:

– Kiên định lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Luôn thực hiện đúng chủ trương, quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sáchvà pháp luật của Nhà nước.

– Tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm,đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– Có tinh thần học tập các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước để không ngừng nâng cao kiến thức vềtrình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác.

+ Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

– Mẫu mực trong lao động sư phạm, say mê gắn bó với nghề nghiệp.

– Luôn có ý thức trau dồi về phẩm chất đạo đức chính trị, gương mẫu chấp hành chủ trương chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước, nghiêm túc thựchiện nội qui, qui định của nhà trường.

– Tích cực tham gia xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, giúp đỡ tương trợ đồng nghiệp.

– Luôn trung thực trong công tác và giao tiếp lịch sự với đồng nghiệp, bạn bè và mọi người xung quanh.

– Sống hòa nhã với mọi người, bà con xóm làng và sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong những lúc gặp khó khăn.

– Có ý thức tốt xây dựng tập thể, có lối sống lành mạnh.

+ Về thực hiện nhiệm vụ được giao:

– Thực hiện tốt các công việc do Chi bộ, Ban giám hiệu phân công, luôn chấp hành đúng quy định của Điều lệ Đảng, nhất là những quy định Đảng viênkhông được làm.

– Bản thân luôn hoàn thành tốt các quy chế chuyên môn, chỉ tiêu chuyên môn của tổ, của trường và của ngành.

– Trong giảng dạy thường sử dụng đồ dùng dạy học sẵn có và tự làm, luôn tìm tòi và đổi mới phương pháp dạy học giúp học sinh lĩnh hội kiến thức mộtcách dễ dàng nhất. Trong năm học bản thân luôn nổ lực áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy cũng như trong công việc.

Hướng dẫn cách viết nhược điểm:

– Bản thân còn chưa mạnh dạn trong công tác tự phê bình và phê bình,chưa mạnh dạng đấu tranh.

– Chưa có kế hoạch phối hợp với nhà trường để xây dựng qui chế hoạt động của ….

Trên đây là mẫu bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị cùng với hướng dẫn của chúng tôi. Hi vọng với hướng dẫn này bạn có sự tham khảo và hoàn thiện đầy đủ bản tự kiểm điểm của mình.

Hi vọng sau khi tham khảo mẫu bản kiểm điểm đảng viên dự bị năm 2020, sẽ giúp các đảng viên dự bị có thể viết bản kiểm điểm cá nhân tốt nhất, đầy đủ nhất. Hi vọng sau khi viết bản kiểm điểm dự bị này các đảng viên dự bị được chuyển sang đảng viên chính thức, cống hiến và phục vụ cho Đảng lớn mạnh hơn.