Bản kiểm điểm đoàn viên gửi lên Ban chấp hành Đoàn về tự đánh giá, xếp loại đoàn viên trong 1 năm vừa qua. Với mẫu có sẵn, nội dung bản tự kiểm điểm đoàn viên đầy đủ nhất hi vọng sẽ giúp các đoàn viên thực hiện bản kiểm điểm cá nhân nhang chóng nhất.

Mẫu bản kiểm điểm đoàn viên cuối năm

Kết thúc 1 năm học, 1 năm công tác các Đoàn viên – Thanh niên Đảng cộng sản Việt Nam sẽ phải tự viết bản kiểm điểm đoàn viên, bản kiểm điểm cá nhân để đánh giá quá trình phấn đấu, rèn luyện của bản thân trong tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về những ưu điểm đã đạt được và những hạn chế còn tồn tại để từ đó khắc phục.

>> Tải mẫu bản kiểm điểm Đoàn viên

Đoàn TNCS HCM

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐOÀN VIÊN

Kính gửi:

– BCH Đoàn………..

– Chi ủy chi bộ ………

Tôi tên là: …………………………………………………… Sinh ngày: ………………………………………..

Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện nay:……………………………………………………………………………………………………….

Dân tộc: …………………………. Tôn giáo: ………………………. Nghề nghiệp: ………………………..

Trình độ học vấn: ……………………………………………………………………………………………………

Chức vụ chính quyền đoàn thể: ………………………………………………………………………………..

Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: ……………………………………………………………………….

Tại: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Qua quá trình phấn đấu, rèn luyện của bản thân trong tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tôi tự nhận thấy mình có những ưu, khuyết điểm sau:

Ưu điểm.

– Có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn chấp hành tốt những chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

– Có đạo đức tốt, lối sống trong sạch, giản dị.

– Có năng lực công tác tốt, nhiệt tình trách nhiệm trong mọi hoạt động. Luôn thể hiện được phẩm chất của người Thanh niên tiên tiến trong thời kỳ mới – người Đoàn viên gương mẫu, xung kích, đi đầu, sáng tạo, nhiệt huyết, không ngại khó khăn trong mọi công tác do Đoàn thị trấn và cấp trên giao cho.

– Có quan hệ tốt với các đồng chí trong chi Đoàn, bạn bè đồng nghiệp, gia đình và mọi người xung quanh. Luôn hòa đồng, tích cực tham gia mọi công tác xã hội cũng như công việc chuyên môn với tinh thần trách nhiệm cao. Tích cực giúp đỡ, hướng dẫn anh em đồng chí hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Khuyết điểm

– Còn nóng nảy, chưa linh hoạt trong công tác chỉ đạo Chi đoàn.

– Chưa kiên quyết đấu tranh với cái xấu, cái chưa đạt được trong hoạt động của các đoàn viên.

– Còn e dè trong phê bình và tự phê bình.

Tôi nhận thấy mình còn nhiều thiếu xót, kính mong các đồng chí trong Chi đoàn …………… bổ sung, góp ý đồng thời tạo điều kiện giúp đỡ để tôi phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng bản thân ngày càng hoàn thiện hơn nữa, xứng đáng là một Đoàn viên thanh niên ưu tú.

Xin chân thành cảm ơn!

……., ngày….tháng….năm…
Người viết bản kiểm điểm

Tham khảo: Mẫu bản kiểm điểm cá nhân năm 2020 đầy đủ nhất

Mẫu bản kiểm điểm Đoàn viên dành cho đoàn viên ưu tú phấn đấu vào Đảng

Tải mẫu bản Kiểm điểm Đoàn  Viên  Tại Đây

bản kiểm điểm đoàn viên

Tham khảo: 5 Mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2020 mới nhất

Với những mẫu bản kiểm điểm đoàn viên đầy đủ và mới nhất năm 2020 hi vọng sẽ giúp các Đoàn viên, Thanh niên đảng cộng sản Hồ Chí Minh có thể tham khảo và thực hiện bản kiểm điểm cá nhân nhanh chóng và đầy đủ nhất. Chúc các bạn đoàn viên phấn đấu vào Đảng Viên trong thời gian sớm nhất.