Bảng Chữ Cái Tiếng Anh Chuẩn Có Phiên Âm Đầy Đủ Nhất

Bảng chữ cái tiếng Anh có bao nhiêu chữ? Cùng chúng tôi tham khảo bảng chữ cái tiếng Anh chuẩn có phiên âm đầy đủ nhất giúp các em học sinh từ lứa tuổi mẫu giáo học thuộc tất cả bảng chữ cái tiếng anh nhanh nhất và chính xác nhất.

Bảng chữ cái tiếng Anh gồm bao nhiêu chữ?

Bảng chữ cái tiếng anh gồm bao nhiêu chữ? Đó là thắc mắc của nhiều bậc phụ huynh khi bắt đầu tìm hiểu bảng chữ cái tiếng Anh để giúp con học thuộc bảng chữ cái tiếng Anh nhanh và phát âm bảng chữ cái tiếng Anh đúng chuẩn.

Bảng chữ cái tiếng Anh gồm 26 chữ.

Chữ viết hoa: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z;

Chữ viết thường : a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z;

Trong đó gồm:

– 5 nguyên âm: a, e, o, i, u

– 21 phụ âm: b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z.

bảng chữ cái tiếng anh

Cách phát âm các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh đúng chuẩn

Biết cách phát âm các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh giúp các em học sinh bước đầu làm quen và học tiếng Anh dễ dàng hơn. Học cách phát âm bảng chữ cái tiếng Anh từ đó giúp chúng ta biết cách xây dựng các từ, sắp xếp trật tự các từ theo tứ tự từ A đến Z trong từ điển Anh Ngữ. Nắm rõ các chữ cái trong bảng tiếng anh giúp chúng ta ghép câu có nghĩa đễ dàng hơn.Hơn nữa biết phát âm bảng chữ cái tiếng Anh đúng còn dùng để đặt tên tiếng Anh.

Cách phát âm các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng anh:

STT

Chữ thường

Chữ hoa

Tên chữ

Phát âm

1

a

A

A

/eɪ/

2

b

B

Bee

/biː/

3

c

C

Cee

/siː/

4

d

D

Dee

/diː/

5

e

E

E

/iː/

6

f

F

Ef (Eff nếu là động từ)

/ɛf/

7

g

G

Jee

/dʒiː/

8

h

H

Aitch

/eɪtʃ/

Haitch

/heɪtʃ/

9

i

I

I

/aɪ/

10

j

J

Jay

/dʒeɪ/

Jy

/dʒaɪ/

11

k

K

Kay

/keɪ/

12

l

L

El hoặc Ell

/ɛl/

13

m

M

Em

/ɛm/

14

n

N

En

/ɛn/

15

o

O

O

/oʊ/

16

p

P

Pee

/piː/

17

q

Q

Cue

/kjuː/

18

r

R

Ar

/ɑr/

19

s

S

Ess (es-)

/ɛs/

20

t

T

Tee

/tiː/

21

u

U

U

/juː/

22

v

V

Vee

/viː/

23

w

W

Double-U

/ˈdʌbəl.juː/

24

x

X

Ex

/ɛks/

25

y

Y

Wy hoặc Wye

/waɪ/

26

z

Z

Zed

/zɛd/

Zee

/ziː/

Izzard

/ˈɪzərd/

Cách đọc bảng chữ cái tiếng Anh vô cùng đơn giản

Cùng xem video hướng dẫn cách đọc bảng chữ cái tiếng Anh vô cùng đơn giản, nhanh thuộc, nhanh ghi nhớ và phiên âm đúng sau đây nhé.

Video hướng dẫn đọc bảng chữ cái tiếng Anh nhanh nhất

Hi vọng sau bài viết này nhiều em học sinh và nhiều phụ huynh sẽ biết bảng chữ cái tiếng anh có bao nhiêu chữ? biết cách phiên âm các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng anh từ đó giúp học tốt môn anh văn ở nhà trường, biết cách giao tiếng tiếng anh với người nước ngoài.

About the Author: Le Hang

Cuộc sống này chẳng có cái gì là dễ dàng, muốn đạt được cái gì đó bản thân phải thật cố gắng. Cùng cố gắng nào tôi ơi!