Theo như tổng điều tra dân số, Việt Nam hiện tại có 96,2 triệu dân, đất nước đông dân thứ 15 thế giới. Dân số Việt Nam 2019 – 2020 đang ngừng tăng lên và tỷ lệ dân thành thị thấp hơn so với tốc độ đô thị hóa.

Dân số Việt Nam 2019 – 2020

Tổng cụ thống kê tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố kết quả sơ bộ cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở 2019 – 2020. Trong bài phát biểu ở Hội nghị, Phó thủ tướng Vương Đình Hệ cho biết cuộc tổng điều tra dân số vào 4/2019 có quy mô lớn từ trước tới nay và có kết quả sơ bộ được công bố nhanh so với 2009.

Dân số Việt Nam 2019 – 2020 

Dân số Việt Nam 2019 – 2020 

Có thể nói thời gian này tổng cục thống kê ứng dụng công nghệ thông tin vào tiến hành những quy trình thu thập, tổng hợp và xử lý số liệu. Dựa vào công nghệ, cuộc điều tra được triển khai nhanh chóng, hiệu quả và khoa học để đưa ra các kết quả chuẩn xác và cập nhật nhất.

Dân số gần 100 triệu người, đứng thứ 15 thế giới

Như thống kê kết quả đánh giá sơ bộ tính từ 1/4/2019, Việt Nam có hơn 96,2 triệu dân. Với số lượng dân này, Việt Nam chính là nước đông dân thứ 15 trên thế giới, đứng thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á.

So với kết quả điều tra dân số vào năm 2009, Việt Nam tăng hơn 10 triệu dân, vị trí xếp hạng về quy mô dân số của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á không thay đổi và giảm hai bậc so với nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Sau 10 năm tính từ 2009, mật độ dân số của Việt Nam đã tăng lên từ 269 người/ km2 lên 290 người/ km2. Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là 2 nơi có mật độ dân số cao nhất Việt Nam với 2.398 người/ km2 và 4.363 người/ km2. Dân số khu vực thành thị tại Việt Nam là 33 triệu, khu vực nông thôn 63,1 triệu/ người.

Mật độ dân số Việt Nam

Mật độ dân số Việt Nam

Sự phân bổ dân cư giữa những vùng kinh tế – xã hội cũng mang sự khác biệt đáng kể. Theo đấy, vùng đồng bằng sông Hồng nơi tập trung dân cư lớn nhất Việt Nam với 22,5 triệu dân, chiếm gần 23,5% dân số cả nước. Sau vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung với 20,3 triệu người, chiếm 21%.

Tây Nguyên nơi có ít dân cư sinh sống nhất với tổng dân số 5,8 triệu người, chiếm 6,1% dân số của cả Việt Nam. Với hơn 47,8 triệu nam giới và 48,3 triệu nữ giới, chỉ số giới tính trung bình cả nước là 99,1 nam/ 100 nữ; khu vực thành thị 96,5 nam/ 100 nữ; khu vực nông thôn 100,5 nam/ 100 nữ.

Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên từng kết hôn 77,5%. Trong đấy, dân số đang có vợ hay chồng chiếm 69,2%; ly hôn hay ly thâm chiếm 2,1%; góa chồng hay vợ chiếm 6,2%. Hơn nữa, kết quả đánh giá sơ bộ thấy xu thế kết hương sớm và phổ biến hơn nam. Tỷ lệ nam và nữ kết hôn từ 15 tuổi trở lên lần lượt 73,4% và 91,5%.

Tỷ lệ dân cư thành thị Việt Nam thấp hơn tốc độ đô thị hóa

Từ 2010 tới 2020, quy trình đô thị hóa diễn ra nhanh và rộng khắp ở nhiều địa phương đã tác động làm gia tăng dân số ở khu vực thành thị. Dân số khu vực thành thị Việt Nam tính tới nay chiếm 34,4% và tăng 4,8% so với 2010.

Dân số 2019

Dân số 2019

Tỷ lệ này được đánh giá đang ở mức thấp so với tỷ lệ dân cư thành thị ở quốc gia khu vực Đông Nam Á và có sự chênh lệch so với tốc đô thị hóa hiện nay. Ở Việt Nam có 26,8 triệu hộ dân cư, tăng 4,4 triệu hộ so với 2010. Đây như đánh giá giai đoạn mang tỷ lệ tăng quy mô hộ gia đình thấp nhất trong vòng nhiều năm.

Tính tới 2020, toàn quốc còn tầm 4.800 hộ không có nhà, trung bình cứ 10.000 hộ dân cư thì có 1,8 hộ không có nhà. Kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số năm 2020 cho thấy được quy mô dân số của Việt Nam trong 2009 – 2020 tăng với tốc độ chậm hơn so với gia đoạn hơn 10 năm.

Dựa vào các kết quả của thu thập được, Phó Thủ tướng chỉ đạo tổng cục thống kê phối hợp cùng những bộ ngành phân tích những kết quả chi tiết nhằm hoạch định những chính sách phát triển kinh tế – xã hội. 

Đa dạng dân tộc ở Việt Nam

Đa dạng dân tộc là điểm nổi bật của dân số Việt Nam. Việt Nam có 54 dân tộc cùng sinh sống, trong đấy dân tộc Kinh chiếm tỷ lệ lớn nhất trong đấy 53 dân tộc còn chỉ chiếm 14%. 

Tỷ lệ giới tính 2020

Tỷ lệ giới tính 2020

Dân tộc Kinh sinh sống rải rác, nhưng tập trung nhiều vào đồng bằng và châu thổ của những con sông. Đa số những dân tộc còn lại sinh sống tại miền núi và trung du, trải dài từ Bắc vào Nam. Hầu như trong số họ sống xen kẽ nhau, điển hình như cộng đồng dân tộc thiểu số ở phía Bắc và Bắc Trung Bộ.

Kết luận

Dân số Việt Nam 2019 – 2020 dân số đang từng ngày tăng không ngừng. Dân số của Việt Nam sẽ từng ngày tăng lên và có mật độ dân số lớn.

Comments to: Dân số việt nam 2019 – 2020

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *