Trong thời gian từ 14/05 – 01/06, danh sách Khách Hàng thỏa mãn điều kiện mua sản phẩm với giá 0đ được Adayroi cập nhật liên tục. Chậm nhất T+2 ngày làm việc (T: ngày săn deal)

danh sach khach hang du dieu kien mua san pham 0d

Chúc mừng Khách Hàng có tên trong danh sách phía dưới đã mua được sản phẩm deal 0đ, Adayroi sẽ liên hệ về thời gian giao sản phẩm theo quy định ở thể lệ chương trình TẠI ĐÂY.  

Ngày Khung Sản phẩm deal 0đ Họ tên Email Số điện thoại
14-May 10h – 10h30 Điện thoại Samsung Galaxy A6+ Lê Sỹ Đạt [email protected] 094669xxxx
14-May 10h – 10h30 Lê Huy Nguyên [email protected] 098738xxxx
14-May 16h- 16h30 Đặng Tùng Anh [email protected] 096247xxxx
14-May 16h- 16h30 Nguyễn Long Tuấn                      [email protected] 0166808xxxx
15-May 10h – 10h30 Nguyễn Quốc Oai                     [email protected] 090772xxxx
15-May 10h – 10h30 Thái Hán Vinh [email protected] 097308xxxx
15-May 12h – 12h30 Võ Hoàng Ngân [email protected] 090367xxxx
15-May 16h- 16h30 Lê Anh Quốc [email protected] 096681xxxx
16-May 10h – 10h30 Vũ Đình Thành [email protected] 098826xxxx
16-May 10h – 10h30 Phan Ngọc Huy [email protected] 0164959xxxx
16-May 12h – 12h30 Nguyễn Anh Tùng [email protected] 0166224xxxx
16-May 16h- 16h30 Lê Thanh Tòng [email protected] 090830xxxx
17-May 10h – 10h30 Trần Nam Hưng [email protected] 097333xxxx
17-May 10h – 10h30 Hồ Châu San [email protected] 093271xxxx
17-May                       12h – 12h30                               Hoàng Đức Việt [email protected] 0169976xxxx
17-May 16h- 16h30 Nguyễn Thiện Toàn [email protected] 097329xxxx
18-May 10h – 10h30 Nguyễn Đức Minh [email protected] 0988320xxx
18-May 10h – 10h30 Đặng Xuân Thủy [email protected] 0123239xxxx
18-May 12h – 12h30 Nguyễn Anh Dũng [email protected] 0169267xxxx
18-May 12h – 12h30 NGÔ QUANG ĐẠO [email protected] 0121252xxxx
18-May 16h- 16h30 Võ Hoàng Phúc [email protected] 0164228xxx
21-May 10h – 10h30 Nồi chiên AFB-5859 Nguyễn Thu Trang [email protected] ‘094210xxx
21-May 10h – 10h30 Vũ Thị Quế [email protected] ‘097842xxxx
21-May 10h – 10h30 Nguyễn Phước An [email protected] ‘0935543xxx
21-May 10h – 10h30 Vũ Quỳnh Giao [email protected] ‘0984688xxx
21-May 10h – 10h30 Huỳnh Văn Hiếu [email protected] 0907956xxx
21-May 12h – 12h30 TRẦN VĂN NGHĨA [email protected] ‘0975607xxx
21-May 12h – 12h30 Nguyễn Thanh Long                        [email protected] ‘0906611xxx
21-May 12h – 12h30 Hoàng Quang Cường                           [email protected] 01635814xxx
21-May 12h – 12h30 Phạm Hoàng Phúc [email protected] 01289988xxx
21-May 12h – 12h30 cao đình hậu [email protected] ‘0932878xxx
21-May 16h- 16h30 Trần Quang [email protected] 0904244xxx
21-May 16h- 16h30 Nguyễn Hải Yến [email protected] 0906642xxx
21-May 16h- 16h30 Vi Quang Huy [email protected] 0902581xxx
21-May 16h- 16h30 Lư Phước Hiền [email protected] 098642xxxx
21-May 16h- 16h30 Kiều Ngọc Hải [email protected] 0165605xxxx
22-May 10h – 10h30 Nồi chiên AFB-5859 Nguyễn Thị Thu Trang [email protected] 096801xxx
22-May 10h – 10h30 Lê Tiến Cường [email protected] 0888833xxx
22-May 10h – 10h30 Vũ CHương [email protected] 0907991xxx
22-May 10h – 10h30 Ngô Thị Thanh Ngân [email protected] 090398xxxx
22-May 10h – 10h30 Lữ Thị Phương Kiều [email protected] 0975159xxx
22-May 12h – 12h30 Nguyễn Đức Anh [email protected] 01662657xxx
22-May 12h – 12h30 Phạm Thanh Tú [email protected] 0963227xxx
22-May 12h – 12h30 LÊ QUỲNH TRANG [email protected] 09062721xx
22-May 12h – 12h30 Lê Cường [email protected] 01234569xxx
22-May 12h – 12h30 Nguyễn Hữu Lâm [email protected] 09668815xxx
22-May 16h- 16h30 Máy xay cầm tay BLB-5271 Nguyễn Thùy Dương                                                 [email protected] 0988011xxx
22-May 16h- 16h30 Nguyễn Việt Long [email protected] 0976262xxx
22-May 16h- 16h30 Phạm Quang Nhật [email protected] 01698425xxx
22-May 16h- 16h30 Phạm Long Quân [email protected] 0916614xxx
22-May 16h- 16h30 Nguyễn Tấn Nguyên [email protected] 0978734xxx
23-May 10h – 10h30 Máy xay cầm tay BLB-5271  Lê Thị Hồng Chiền [email protected] 01237715xxx
23-May 10h – 10h30 Đặng Thị Thúy Nga [email protected] 0937330xxx
23-May 10h – 10h30 Nguyễn Thị Diễm Vi [email protected] ‘098246xxxx
23-May 10h – 10h30 Nguyễn Hiếu Thanh Thảo [email protected] ‘0121368xxxx
23-May 10h – 10h30 Nguyễn Hương Ngọc [email protected] ‘090960xxxx
23-May 12h – 12h30 Hoàng Thanh Tuyền [email protected] 096204xxxx
23-May 12h – 12h30 Trịnh Xuân Bình [email protected] 0904309xxxx
23-May 12h – 12h30 Hoàng Thị Thùy Dương [email protected] 098451xxxx
23-May 12h – 12h30 Trần Thị Thùy Trang [email protected] 0908811xxxx
23-May 12h – 12h30 Nguyễn Ngọc Thiện [email protected] 093919xxxx
23-May 16h- 16h30 NGUYỄN HỮU ĐỨC ANH [email protected] 098130xxxx
23-May 16h- 16h30 Ngô Trọng Khôi [email protected] 0166281xxxx
23-May 16h- 16h30 Trần Văn Cần [email protected] 0123831xxxx
23-May 16h- 16h30 Nguyễn Thị Nga [email protected] 0989792xxx
23-May 16h- 16h30 Nguyễn Gia Thiện [email protected] 0985622xxx
24-May 10h – 10h30 Máy xay cầm tay BLB-5271  lê thị tính [email protected] 0164367xxxx
24-May 10h – 10h30 Trương Phương Thúy [email protected] 01202105xxx
24-May 10h – 10h30 Bùi Thúy Hoa [email protected] ‘0904855xxx
24-May 10h – 10h30 Doãn Thị Vi [email protected] ‘0165896xxxx
24-May 10h – 10h30 Phạm Thị Thanh [email protected] ‘097393xxxx
24-May 12h – 12h30 Nồi cơm RCB-5923 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH [email protected] ‘097842xxx
24-May 12h – 12h30 Đào Mai Hoa [email protected] ‘091801xxxx
24-May 12h – 12h30 Nguyễn Văn Phương [email protected] ‘098979xxx
24-May 12h – 12h30 Bùi Thị Thanh Hòa [email protected] 090344xxxx
24-May 12h – 12h30 hoàng ngọc vân [email protected] ‘01693417xxx
24-May 16h- 16h30 Bùi Ngọc Long [email protected] 0973822xxx
24-May 16h- 16h30 Nguyễn Xuân Anh [email protected] ‘090623xxxx
24-May 16h- 16h30 Chu Minh Thắng [email protected] 098512xxxx
24-May 16h- 16h30 Bùi Hoàng Nhật Linh [email protected] ‘090948xxxx
24-May 16h- 16h30 Nguyễn Thị Bé [email protected] ‘0942443xxx
25-May 10:00 – 10:30 Nồi cơm RCB-5923 Nguyễn Trọng Kỷ [email protected] 097710xxxx
25-May 10:00 – 10:30 Phạm Thị Mai Anh [email protected] 098410xxxx
25-May 10:00 – 10:30 Nguyễn Văn Mạnh [email protected] 097640xxxx
25-May 10:00 – 10:30 Trần Thị Thúy Kiều [email protected] 093545xxxx
25-May 10:00 – 10:30 Vũ Thị Dinh [email protected] 0124307xxxx
25-May 12:00 – 12:30 Nguyễn Quang Minh [email protected] 0162654xxxx
25-May 12:00 – 12:30 Lê Mai Hương [email protected] 0165523xxxx
25-May 12:00 – 12:30 Nguyễn Thi Lan [email protected] 098952xxxx
25-May 12:00 – 12:30 Phan Lê Kim Long [email protected] 090514xxxx
25-May 12:00 – 12:30 Nguyễn Thị Thanh Vân [email protected] 097847xxxx
25-May 16:00 – 16:30 Hoàng Thị Linh [email protected] 093412xxxx
25-May 16:00 – 16:30 Nguyễn Phước Thiện [email protected] 090585xxxx
25-May 16:00 – 16:30 Phan Mỹ Huyền [email protected] 098650xxxx
25-May 16:00 – 16:30 Nguyễn Hương Thảo [email protected] 093415xxxx
25-May 16:00 – 16:30 Bùi Hải Anh [email protected] 090241xxxx
28-May 10:00 – 10:30 Combo 5 voucher tại Momo Paradise – Buffet Lẩu Đơn Single Course, Miễn Phí Buffet Kem Nguyễn Thùy Linh [email protected] 097585xxxx
28-May 10:00 – 10:30 La Nguyễn Ngọc Danh [email protected] 090880xxxx
28-May 10:00 – 10:30 Nguyễn Khoa Hiếu [email protected] 097321xxxx
28-May 12:00 – 12:30 Thẻ Elite Fitness Passport 12 Tháng Lê Hồng Nhung [email protected] 096509xxxx
28-May 12:00 – 12:30 Nguyễn Thu Huyền [email protected] 098942xxxx
28-May 12:00 – 12:30 Lê Kim Hạnh [email protected] 097171xxxx
28-May 12:00 – 12:30 Hồ Thanh Tuấn [email protected] 0128842xxxx
28-May 16:00 – 16:30 Combo 5 voucher Tour 1N City Nha Trang Trịnh Huỳnh Thanh [email protected] 091847xxxx
29-May 10:00 – 10:30 Combo 10 voucher chăm sóc sắc đẹp tại SPA HN và Lê Aqua Trịnh Quang Quý [email protected] 092570xxxx
29-May 12:00 – 12:30 Thẻ Elite Fitness Passport 12 Tháng Đặng Duy Minh [email protected] 096650xxxx
29-May 12:00 – 12:30 Trịnh Thị Thu Hà [email protected] 0169539xxxx
29-May 12:00 – 12:30                Hoàng Văn Tuấn [email protected] 096222xxxx
29-May 12:00 – 12:30 Đào Duy Khánh [email protected] 090489xxxx
29-May 16:00 – 16:30 Combo 2 voucher 2N1Đ Thảo Nguyên Resort 4* Mộc Châu P. Superior Trung Tâm Gồm Buffet Sáng.  Vũ Thị Hương Loan [email protected] 096457xxxx
30-May 10:00 – 10:30 Hoàng Ngọc Resort Mũi Né 4* + Tặng Lẩu , Set Menu Và Nhiều Ưu Đãi Khác Cho 2 Khách Đỗ Lương Thiện [email protected] 0164643xxxx
30-May 12:00 – 12:30 Thẻ Elite Fitness Passport 12 Tháng Nguyễn Thị Hạnh [email protected] 0124654xxxx
30-May 12:00 – 12:30 Vũ Duy Phương [email protected] 098868xxxx
30-May 12:00 – 12:30 Đào Nguyễn Quỳnh Như [email protected] 0169505xxxx
30-May 12:00 – 12:30 Nguyễn Văn Hoàng [email protected] 0165276xxxx
30-May 16:00 – 16:30 Combo 5 voucher Buffet Nướng Hàn – Nhật Hơn 70 MónTại Grill & Cheer Vũ Việt Hùng [email protected] 093599xxxx
30-May 16:00 – 16:30 Nguyễn Phương [email protected] 0163868xxxx
30-May 16:00 – 16:30 Dương Tuyết Hà [email protected] 090462xxxx
31-May 10:00 – 10:30 [Hot Summer 2018] MerPerle Hòn Tằm Resort 5* – P. Forestal/Tropical – Vé Vào Cửa Khu Sparkling Waves Cho 2 Người Vũ Đức Duy [email protected] 01637100xxxx
31-May 12:00 – 12:30 Thẻ Elite Fitness Passport 12 Tháng La Thủy Tiên [email protected] 093629xxxx
31-May 12:00 – 12:30 Phan Thuý Linh [email protected] 090223xxxx
31-May 12:00 – 12:30 Nguyễn Thanh Quang [email protected] 098261xxxx
31-May 12:00 – 12:30 Lê Huỳnh Nhi [email protected] 098972xxxx
31-May 16:00 – 16:30 Combo 5 voucher Liberty Central Saigon Riverside 4* – Buffet Trưa Hơn 50 Món Thứ 2 Đến Thứ 6 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm [email protected] 090997xxxx
31-May 16:00 – 16:30 Bùi Thị Hiền [email protected] 0165741xxxx
31-May 16:00 – 16:30 Nguyễn Thị Vân Anh [email protected] 097334xxxx
1-Jun 10:00 – 10:30 Combo tour hè tại Phúc Quốc Nguyễn Hải Vân [email protected] 098636xxxx
1-Jun 10:00 – 10:30 Trần Thị Thu [email protected] 0166745xxxx
1-Jun 10:00 – 10:30 Tạ Thục Hiền [email protected] 0169650xxxx
1-Jun 10:00 – 10:30 Nguyễn Thanh Cường [email protected] 0169310xxxx
1-Jun 10:00 – 10:30 Phan Phượng Anh [email protected] 091511xxxx
1-Jun 12:00 – 12:30 Thẻ Elite Fitness Passport 12 Tháng Nguyễn Minh Nguyệt [email protected] 096305xxxx
1-Jun 12:00 – 12:30 Nguyễn Văn Cường [email protected] 096886xxxx
1-Jun 12:00 – 12:30 Nguyễn Văn Bính [email protected] 093226xxxx
1-Jun 12:00 – 12:30 Nguyễn Phương Thảo [email protected] 0164622xxxx
1-Jun 12:00 – 12:30 Đỗ Thị Bích Thủy [email protected] 091433xxxx
1-Jun 16:00 – 16:30 Combo Chăm Sóc Sắc Đẹp Tại Thẩm Mỹ Viện Đại Việt Nguyễn Thị The [email protected] 0165819xxxx

Vui lòng quay lại Adayroi để tiếp tục săn.Còn rất nhiều cơ hội để tham gia săn deal 0đ.

danh sach khach hang du dieu kien mua san pham 0d 1

Comments to: Danh sách Khách Hàng đủ điều kiện mua sản phẩm 0đ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *