Dịch vụ hoàn thiện sổ sách – Quyết toán thuế uy tín nhất

Dịch vụ hoàn thiện sổ sách là kiểm tra, hoàn thiện sổ sách chứng từ một cách chặt chẽ, đầy đủ và đáp ứng yêu cầu tối ưu hóa số thuế phải nộp khi quyết toán thuế với cơ quan thuế. Kế toán xin đưa ra gói dịch vụ: Thanh kiểm tra, dọn dẹp sổ sách – quyết toán thuế.

Công việc thực hiện           Chi tiết công việc
Rà soát, kiểm tra lại toàn bộ chứng từ kế toánKiểm tra, xử lý tính hợp lý hợp lệ, hoàn thiện chứng từ kế toán theo pháp luật thuế:

– Hóa đơn đầu vào: Phát hiện hóa đơn sai mục đích sử dụng; Chỉ tiêu; Hóa đơn thuộc doanh nghiệp bỏ trốn; Hóa đơn bị thất lạc; Hóa đơn viết sai…

rủi ro bị truy thu thế GTGT, thuế TNDN.

– Chứng từ kế toán khác-> Tư vấn biện pháp khắc phục điều chỉnh, bổ sung để tránh rủi ro xuất toán thuế và chi phí.

Hóa đơn đầu ra: Phát hiện thất thoát; Hủy không đúng quy định; Không khớp với hồ sơ bán hàng hóa, dịch vụ…

-> Tư vấn biện pháp khắc phục, điều chỉnh, bổ sung để tránh: Lập các chứng từ kế toán, các văn bản giấy tờ hành chính theo quy định cho các hóa đơn đầu vào, đầu ra.

Thanh kiểm tra doanh thu, giá vốn, chi phí, lãi lỗ và điều chỉnh theo phát sinh hóa đơn, hợp đồng thực tế của doanh nghiệp.

 

– Kiểm tra doanh thu: Rà soát lại doanh thu theo các hoá đơn đầu ra nhằm phát hiện sai sót trên hoá đơn gây tăng hoặc giảm doanh thu, các thu nhập khác theo các chứng từ liên quan, kịp thời xử lý và điều chỉnh các sai sót.

Kiểm tra hàng tồn kho, giá vốn: Rà soát lại hàng tồn kho, phát hiện thừa thiếu kho; kiểm tra giá vốn hàng bán hoặc giá thành SX, công trình và xử lý lại tránh xuất toán.

Kiểm tra các chi phí: Rà soát đảm bảo các chi phí hợp lý, đúng theo tỷ lệ cho phép của cơ quan thuế; Xử lý hoặc cân đối lại các chi phí sao cho chặt chẽ và an toàn nhất.

Cân đối lãi, lỗ của DN theo đúng kế hoạch, số đã báo cáo và pháp luật thuế quy định

Kiểm tra, hoàn thiện hệ thống Sổ sách kế toán đảm bảo quyết toán thuếRà soát, lập lại hệ thống sổ sách kế toán: Sổ Cái, Sổ chi tiết, Sổ nhật ký chung, các bảng tổng hợp, báo cáo nhập – xuất- tồn…tùy theo từng loại hình doanh nghiệp
Thanh kiểm tra, điều chỉnh và hoàn thiện các báo cáo nộp cơ quan thuếRà soát, lập lại hệ thống sổ sách kế toán: Sổ Cái, Sổ chi tiết, Sổ nhật ký chung, các bảng tổng hợp, báo cáo nhập – xuất- tồn…tùy theo từng loại hình doanh nghiệp

Rà soát, kiểm tra hồ sơ khai thuế GTGT: Kiểm tra phát hiện chứng từ kê khai trên tờ khai thuế, hướng dẫn điều chỉnh tờ khai nếu phát hiện sai sót.

Rà soát, kiểm tra hồ sơ khai thuế TNDN: Tờ khai thuế TNDN theo quý, năm phát hiện sai sót và điều chỉnh.

Rà soát, kiểm tra hồ sơ khai thuế TNCN: Tờ khai thuế TNCN theo tháng, quý, năm phát hiện sai sót và điều chỉnh.

Rà soát kiểm tra Báo cáo tài chính: Kiểm tra các chỉ tiêu trên Báo cáo so với SSKT và hoàn thiện, điều chỉnh lại chính xác theo quy định. Tư vấn nộp điều chỉnh báo cáo tài chính với cơ quan thuế nếu sai sót quá nhiều.

Giải trình, quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế– Giao dịch, giải trình quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế.

– Cử cán bộ làm việc, giải trình trực tiếp với thanh tra thuế khi quyết toán thực tế.

-Giải trình và thực hiện các công việc của cơ quan thuế yêu cầu để đảm bảo quyền lợi tối đa của DN.

1.Chúng tôi có đội ngũ chuyên viên của dịch vụ kế toán trọn gói giàu kinh nghiệm đã triển khai quyết toán thuế cho nhiều doanh nghiệp với các loại hình và quy mô khác nhau, chúng tôi hiểu rõ được những vấn đề của doanh nghiệp cần phải giải trình với cơ quan thuế.

2.Doanh nghiệp sẽ được Kế toán Phương Bắc đứng ra bảo vệ lợi ích trước Cơ quan thuế. Giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí thuế một cách triệt để nhất trong khuôn khổ Pháp luật về thuế.

3.Chúng tôi chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hệ thống sổ sách kế toán và tính chính xác hạch toán kế toán trên chứng từ gốc thực tế.

4.Chịu trách nhiệm giải trình quyết toán số liệu, quyết toán thuế thực tế với cơ quan thuế trong phạm vi công việc đã thực hiện, chịu trách nhiệm bồi thường các khoản phạt theo quy định của pháp luật thuế.

5.Chịu trách nhiệm bảo đảm nguyên trạng, không để thất lạc, mất mát chứng từ, nếu xảy ra thì phải chịu bồi thường toàn bộ thiệt hại theo quy định của luật thuế.

6.Có trách nhiệm bảo mật thông tin kinh doanh cho khách hàng và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu cung cấp tài liệu bằng chứng từ, văn bản  của khách hàng ra bên ngoài khi không được khách hàng đồng ý (Trừ cơ quan thuế hoặc cơ quan có thẩm quyền khác).

Bài viết này tuy còn ngắn và nội dung có thể chưa thật sự đầy đủ nhưng cũng hy vọng phần nào giúp bạn có thêm những kiến thức bổ ích trong chuyên ngành kế toán. Để tìm hiểu kỷ hơn về những bài viết hay khác. Bạn có thể tham khảo thêm tại:

Ủng hộ bài viết chúng tôi

Xếp hạng trung bình / 5. Số phiếu:

Recommended For You

About the Author: gpdaily