Những Mẫu Bản Kiểm Điểm Cuối Năm 2018 Bạn Nên Biết

Những mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2018 dưới đây sẽ phần nào giúp các đồng chí đảng viên hoàn thành tốt được một bản kiểm điểm cá nhân hoàn chỉnh cho mình. Đây là một trong những mẫu bản kiểm điểm đảng viên hay đầy đủ nhất mà chúng tôi muốn gửi đến bạn đọc tham khảo. Nếu bạn đang muốn tự viết cho mình một bản kiểm điểm đảng viên cá nhân cuối năm thì không nên bỏ qua bài viết này nhé!

Bản kiểm điểm đảng viên

Bản kiểm điểm cá nhân của chính mình

Việc tự viết một bản kiểm điểm đảng viên lần đầu tiên không phải là điều đơn giản mà bạn cần phải tham khảo trên mạng những mẫu bản kiểm điểm của những người đi trước để học hỏi nên viết như thế nào cho phù hợp. Cùng đọc bản kiểm điểm đảng viên cá nhân dưới đây nhé

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Tôi tên:…………………………………………………………………………………………………………………

Hiện đang làm việc tại Bộ phận:……………………………………………………………………………….

Nhiệm vụ được giao là:………………………………………………………………………………………….

Nay tôi tự kiểm bản thân với những sự việc xảy ra như sau:

Trình bày sự việc xảy ra:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Xác định sự việc trên bản thân mình có lỗi hay không?

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Nguyên nhân sai phạm (hoặc lý do tại sao không có lỗi):

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Hậu quả do sai phạm xảy ra:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Bản thân tự nhận hình thức kỷ luật:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Bản thân hứa để lần sau không vi phạm:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

      Ghi chú: Có ba hình thức kỷ luật chính                        …, ngày……..tháng…….năm

  • Khiển trách bằng văn bản;                                                        Người viết kiểm điểm
  • Chuyển làm công tác khác có mức lương thấp hơn;                 (Ký, ghi rõ họ tên)
  • Sa thải.

Bản kiểm điểm đảng viên cá nhân dự bị bạn nên tham khảo

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Của đảng viên dự bị

Kính gửi: – Chi ủy…………………………………………..

– Đảng ủy………………………………………..

Tôi là:……………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:……………………………………………………………………………………………………..

Quê quán:……………………………………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………………………………

Được kết nạp vào Đảng ngày……tháng……năm………..tại Chi bộ:………………………………

Hiện đang công tác tại Chi bộ:……………………………………………………………………………

Căn cứ tiêu chuẩn đảng viên và quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu, thực hiện nhiệm vụ đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:

Ưu điểm:

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Khuyết điểm:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Biện pháp khắc phục khuyết điểm:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Tôi tự nhận thấy có đủ điều kiện để trở thành Đảng viên chính thức. Đề nghị chi bộ xét, báo cáo cấp ủy cấp trên công nhận tôi là Đảng viên chính thức.

Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng viên, xứng đáng là đảng viên tốt của đảng.

………………., ngày…..tháng…..năm…………..
Người tự kiểm điểm
(Ký, ghi rõ họ tên)

Như vậy với những mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm mà chúng tôi chia sẻ hy vọng sẽ hỗ trợ bạn trong việc viết bản kiểm điểm đảng viên của chính mình. Nếu bạn đây là những thông tin bổ ích thì hãy chia sẻ bài viết này.

Bình luận

Ủng hộ bài viết chúng tôi

Xếp hạng trung bình / 5. Số phiếu:

Chưa có ai đánh giá