Quy tắc trong phát âm tiếng Hoa

Khi nắm được cách phát âm các nguyên âm, phụ âm kết hợp với các 4 thanh điệu trong tiếng Hoa thì chắc chắn với các bạn rằng bất kì phiên âm nào các bạn cũng có thể đọc được.

quy-tac-trong-phat-am-tieng-hoa

Nhưng bên cạnh việc nắm vững cách phát âm thì trong tiếng Hoa còn có một số quy tắc về biến âm mà các bạn, đặc biệt các bạn đang tự học cần phải biết.

          1. Quy tắc 1:

Khi 2 âm tiết cùng mang thanh thứ 3 đi liền nhau, thì âm tiết đi trước sẽ biến thành thanh thứ 2 (nhưng chú âm vẫn giữ nguyên dấu 3).

Ví dụ: 你好 /Nǐ hǎo/ sẽ đọc thành /Ní hǎo/

Vậy với 3 hoặc 4 âm tiết cùng mang thanh thứ 3 đi liền nhau thì chúng ta biến thanh như thế nào?

Với 3 âm tiết cùng mang thanh thứ 3 thì chúng ta sẽ biến thanh của âm tiết ở giữa thành thanh thứ 2

Ví dụ:

我很好 /Wǒ hěn hǎo/ sẽ đọc thành /Wǒ hén hǎo/

Với 4 âm tiết cùng mang thanh thứ 3 thì chúng ta sẽ lần lượt biến thanh của âm tiết đầu tiên và thứ ba thành thanh thứ 2.

Ví dụ:

我也很好 /Wǒ yě hěn hǎo/ sẽ đọc thành /Wó yě hén hǎo/

          2. Quy tắc 2:

Biến thanh đặc biệt của “不” /bù/ và “一” / yī/:

Khi chữ “不” và “一” đứng trước âm tiết mang thanh số 4 thì chúng ta sẽ đọc thành thanh 2.

Xem thêm bài viết:  Tự học tiếng hoa: Kinh nghiệm khởi đầu vững vàng

Ví dụ:

“不爱”: /Bù ài/ sẽ đọc thành /Bú ài/

“一样”: /Yīyàng/ sẽ đọc thành / Yíyàng /

          3. Quy tắc 3:

Khi nguyên âm i, u đứng riêng thành một âm tiết, thì ta thêm “y” cho “i” hay thêm “w” cho “u”. Cụ thể là: “i, in. ing” được viết thành “yi, yin, ying”

Nếu các vận mẫu do “i” đứng đầu có từ hai nguyên âm trở lên thì sẽ thay “i” bằng “y”, cụ thể là:
“ia, ie, iao, iou, ian, iang, iong” được viết thành “ya, ye, yao, you, yan, yang, yong”

Nếu các vận mẫu do “u” đứng đầu có từ hai nguyên âm trở lên thì “u” được thay bằng “w”. Cụ thể là: “ua, uo, uai, uei, uan, uen, uang, ueng” được viết thành: “wa, wo, wai, wei, wan, wen, wang, weng”.

Ðối với “ü” và các vận mẫu có “ü” đứng đầu thì “ü” sẽ được thay bằng “yu”. Cụ thể là: “ü, üe, üan, ün” được viết thành “yu, yue, yuan, yun”.

          4. Quy tắc thứ 4:

Sau một số thanh mẫu, một số vận mẫu thay đổi cách viết hoặc cách đọc.

“i” sau z, c, s và zh, ch, sh, r là nguyên âm đầu lưỡi trước và nguyên âm đầu lưỡi sau, “i” được đọc giống như “ư” trong tiếng việt chứ không đọc là [i].
Sau thanh mẫu j. q, x vận mẫu ư, ưe, ưan, ưn được viết thành “u, ue, uan, un”
Sau thanh mẫu b, p, m, f vận mẫu “o” được đọc là “uo”

Xem thêm bài viết:  Học tiếng Hoa qua bài hát

Các vận mẫu “uei, uen, iou” khi phía trước có thanh mẫu thì được viết thành “-ui, -un, -iu” mà cách đọc không đổi.

Các quy tắc này chắc chắn bạn phải nắm vững nếu muốn phát âm rành rọt tiếng Hoa. Nhớ khắc cốt ghi tâm nhé. Chúc các bạn thành công!

BOO – tuhoctienghoa

Facebook Comments
Quy tắc trong phát âm tiếng Hoa
Rate this post