Địa Điểm Bắn Pháo Hoa Ngày 2 Tháng 9 Năm 2018 Trên Cả Nước

Ngày 2/9/1945 chính là mốc son chói lọi của dân tộc, khai sinh là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Hòa chung với không khí hào hùng, phấn khởi của đất... Read more »