Giá cà phê hôm nay

Cập nhật giá cà phê hôm nay 18-08-2018

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaĐơn vị: VNĐ/kg Lâm Đồng   — Bảo Lộc (Robusta) 33,200 — Di Linh (Robusta) 33,100 — Lâm Hà (Robusta) 33,100 Đắk Lắk   — Cư M’gar (Robusta) 33,700... Read more »
Giá cà phê hôm nay

Cập nhật giá cà phê hôm nay 17-08-2018

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaĐơn vị: VNĐ/kg Lâm Đồng   — Bảo Lộc (Robusta) 33,900 — Di Linh (Robusta) 33,800 — Lâm Hà (Robusta) 33,800 Đắk Lắk   — Cư M’gar (Robusta) 34,400... Read more »
Giá cà phê hôm nay

Cập nhật giá cà phê hôm nay 16-08-2018

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaĐơn vị: VNĐ/kg Lâm Đồng   — Lâm Hà (Robusta) 33,700 — Bảo Lộc (Robusta) 33,800 — Di Linh (Robusta) 33,700 Đắk Lắk   — Cư M’gar (Robusta) 34,300... Read more »
Giá cà phê hôm nay

Cập nhật giá cà phê hôm nay 15-08-2018

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaĐơn vị: VNĐ/kg Lâm Đồng   — Bảo Lộc (Robusta) 34,300 — Di Linh (Robusta) 34,200 — Lâm Hà (Robusta) 34,200 Đắk Lắk   — Cư M’gar (Robusta) 34,800... Read more »
Giá cà phê hôm nay

Cập nhật giá cà phê hôm nay 13-08-2018

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaĐơn vị: VNĐ/kg Lâm Đồng   — Bảo Lộc (Robusta) 34,500 — Di Linh (Robusta) 34,200 — Lâm Hà (Robusta) 34,400 Đắk Lắk   — Cư M’gar (Robusta) 35,100... Read more »
Giá cà phê hôm nay

Cập nhật giá cà phê hôm nay 11-08-2018

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaĐơn vị: VNĐ/kg Lâm Đồng   — Bảo Lộc (Robusta) 34,600 — Di Linh (Robusta) 34,500 — Lâm Hà (Robusta) 34,500 Đắk Lắk   — Cư M’gar (Robusta) 35,200... Read more »
Giá cà phê hôm nay

Cập nhật giá cà phê hôm nay 10-08-2018

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaĐơn vị: VNĐ/kg Lâm Đồng   — Bảo Lộc (Robusta) 34,500 — Di Linh (Robusta) 34,400 — Lâm Hà (Robusta) 34,400 Đắk Lắk   — Cư M’gar (Robusta) 35,200... Read more »
Giá cà phê hôm nay

Cập nhật giá cà phê hôm nay 09-08-2018

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaĐơn vị: VNĐ/kg Lâm Đồng   — Bảo Lộc (Robusta) 34,300 — Di Linh (Robusta) 34,200 — Lâm Hà (Robusta) 34,200 Đắk Lắk   — Cư M’gar (Robusta) 34,900... Read more »
Giá cà phê hôm nay

Cập nhật giá cà phê hôm nay 08-08-2018

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaĐơn vị: VNĐ/kg Lâm Đồng   — Bảo Lộc (Robusta) 34,600 — Di Linh (Robusta) 34,500 — Lâm Hà (Robusta) 34,500 Đắk Lắk   — Cư M’gar (Robusta) 35,200... Read more »
Giá cà phê hôm nay

Cập nhật giá cà phê hôm nay 07-08-2018

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaĐơn vị: VNĐ/kg Lâm Đồng   — Bảo Lộc (Robusta) 34,900 — Di Linh (Robusta) 34,800 — Lâm Hà (Robusta) 34,800 Đắk Lắk   — Cư M’gar (Robusta) 35,500... Read more »