Cập nhật bảng giá vàng hôm nay 20-08-2018

Cập nhật lúc 09:38:00 AM 20/08/2018 Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng Loại Mua Bán Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L – 10L 36.620 36.800 Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ,... Read more »

Cập nhật bảng giá vàng hôm nay 18-08-2018

Cập nhật lúc 09:05:16 AM 18/08/2018 Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng Loại Mua Bán Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L – 10L 36.610 36.790 Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ,... Read more »

Cập nhật bảng giá vàng hôm nay 17-08-2018

Cập nhật lúc 09:19:47 AM 17/08/2018 Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng Loại Mua Bán Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L – 10L 36.550 36.730 Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ,... Read more »

Cập nhật bảng giá vàng hôm nay 16-08-2018

Cập nhật lúc 09:45:34 AM 16/08/2018 Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng Loại Mua Bán Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L – 10L 36.540 36.720 Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ,... Read more »

Cập nhật bảng giá vàng hôm nay 15-08-2018

Cập nhật lúc 10:25:54 AM 15/08/2018 Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng Loại Mua Bán Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L – 10L 36.520 36.700 Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ,... Read more »

Cập nhật bảng giá vàng hôm nay 14-08-2018

Cập nhật lúc 09:36:42 AM 14/08/2018 Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng Loại Mua Bán Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L – 10L 36.580 36.760 Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ,... Read more »

Cập nhật bảng giá vàng hôm nay 13-08-2018

Cập nhật lúc 08:42:11 AM 13/08/2018 Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng Loại Mua Bán Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L – 10L 36.620 36.800 Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ,... Read more »

Cập nhật bảng giá vàng hôm nay 11-08-2018

Cập nhật lúc 09:09:07 AM 11/08/2018 Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng Loại Mua Bán Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L – 10L 36.640 36.820 Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ,... Read more »

Cập nhật bảng giá vàng hôm nay 10-08-2018

Cập nhật lúc 09:41:16 AM 10/08/2018 Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng Loại Mua Bán Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L – 10L 36.630 36.800 Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ,... Read more »

Cập nhật bảng giá vàng hôm nay 09-08-2018

Cập nhật lúc 09:13:08 AM 09/08/2018 Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng Loại Mua Bán Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L – 10L 36.630 36.800 Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ,... Read more »