Giá cà phê hôm nay

Cập nhật giá cà phê hôm nay 10-08-2018

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaĐơn vị: VNĐ/kg Lâm Đồng   — Bảo Lộc (Robusta) 34,500 — Di Linh (Robusta) 34,400 — Lâm Hà (Robusta) 34,400 Đắk Lắk   — Cư M’gar (Robusta) 35,200... Read more »
Giá cà phê hôm nay

Cập nhật giá cà phê hôm nay 09-08-2018

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaĐơn vị: VNĐ/kg Lâm Đồng   — Bảo Lộc (Robusta) 34,300 — Di Linh (Robusta) 34,200 — Lâm Hà (Robusta) 34,200 Đắk Lắk   — Cư M’gar (Robusta) 34,900... Read more »
Giá cà phê hôm nay

Cập nhật giá cà phê hôm nay 08-08-2018

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaĐơn vị: VNĐ/kg Lâm Đồng   — Bảo Lộc (Robusta) 34,600 — Di Linh (Robusta) 34,500 — Lâm Hà (Robusta) 34,500 Đắk Lắk   — Cư M’gar (Robusta) 35,200... Read more »
Giá cà phê hôm nay

Cập nhật giá cà phê hôm nay 07-08-2018

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaĐơn vị: VNĐ/kg Lâm Đồng   — Bảo Lộc (Robusta) 34,900 — Di Linh (Robusta) 34,800 — Lâm Hà (Robusta) 34,800 Đắk Lắk   — Cư M’gar (Robusta) 35,500... Read more »
Giá cà phê hôm nay

Cập nhật giá cà phê hôm nay 06-08-2018

Tỉnh /huyện (khu vực khảo sát) Giá thu mua Đơn vị: VNĐ/kg Lâm Đồng — Bảo Lộc (Robusta) 34,600 — Di Linh (Robusta) 34,500 — Lâm Hà (Robusta) 34,500 Đắk Lắk — Cư M’gar (Robusta) 35,300... Read more »