Cập nhật bảng giá vàng hôm nay 08-08-2018

Cập nhật lúc 08:50:43 AM 08/08/2018 Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng Loại Mua Bán Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L – 10L 36.670 36.850 Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ,... Read more »

Cập nhật bảng giá vàng hôm nay 07-08-2018

Cập nhật lúc 08:59:21 AM 07/08/2018 Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng Loại Mua Bán Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L – 10L 36.650 36.830 Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ,... Read more »

Cập nhật bảng giá vàng hôm nay 06-08-2018

Cập nhật lúc 03:47:33 PM 06/08/2018 Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng Loại Mua Bán Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L – 10L 36.650 36.830 Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ,... Read more »