1. Uncategorized

Thông báo quà tặng chương trình Mình Không Một Mình


Adayroi xin chúc mừng khách hàng đủ điều kiện nhận quà tặng chương trình Mình Không Một Mình.

Trong vòng 05 ngày kể từ ngày công bố kết quả khách hàng đủ điều kiện nhận quà.

Adayroi sẽ tiếp tục gửi quà tặng cho khách hàng từ nay đến hết ngày 20/12.

Quà tặng cho đơn hàng có giá trị cao nhất trên Adayroi:
 

Thời gian đặt hàng Tên khách hàng Email Số điện thoại
11/6/2017 14:51 *Khách hàng chưa cập nhật [email protected] 0946191xxx
11/7/2017 10:43 Nguyễn Bình Minh [email protected] 0946286xxx
11/8/2017 6:35 Nguyễn Kim Hưng [email protected] 0908829xxx
11/9/2017 12:45 *Khách hàng chưa cập nhật [email protected] 0912603xxx
11/10/2017 11:35 Nguyễn Trà Giang   0972884xxx
11/11/2017 16:12 Bùi Thanh Trung [email protected] 0989869xxx

Quà tặng cho 100 đơn hàng đầu tiên trị giá từ 2.000.000đ trong ngày:
 

Ngày mua hàng Tên khách hàng  Số điện thoại  Email
11/6/2017 0:07 TRẦN QUANG THẮNG 01659672xxx [email protected]
11/6/2017 0:13 *Khách hàng chưa cập nhật 0985136xxx [email protected]
11/6/2017 0:44 *Khách hàng chưa cập nhật 0903412xxx  
11/6/2017 0:50 LÊ THANH TÙNG 0903866xxx [email protected]
11/6/2017 1:04 nhung nguyễn 01658115xxx [email protected]
11/6/2017 1:08 Nguyễn Tuấn Khôi 01213015xxx [email protected]
11/6/2017 1:18 NGUYỄN VIỆT ANH 0989975xxx [email protected]
11/6/2017 1:33 *Khách hàng chưa cập nhật 0914221xxx  
11/6/2017 1:58 Nguyễn Vy Tú Anh 0977277xxx [email protected]
11/6/2017 2:22 Phạm Minh Quý 0962333xxx [email protected]
11/6/2017 5:06 Dương Anh Tiến 0977276xxx [email protected]
11/6/2017 6:56 *Khách hàng chưa cập nhật 01676703xxx  
11/6/2017 7:02 TRAN TRONG NGHIA 0903042xxx [email protected]
11/6/2017 7:05 *Khách hàng chưa cập nhật 0983175xxx  
11/6/2017 7:54 Le Duong Son 0936225xxx [email protected]
11/6/2017 7:58 nguyên 0902558xxx [email protected]
11/6/2017 8:00 Nguyễn Thị Khánh Vân 0918282xxx [email protected]
11/6/2017 8:10 HOÀNG THỊ  XOAN 0987589xxx [email protected]
11/6/2017 8:25 *Khách hàng chưa cập nhật 0984489xxx  
11/6/2017 8:26 nguyên 01259981xxx [email protected]
11/6/2017 8:30 *Khách hàng chưa cập nhật 0903251xxx  
11/6/2017 8:31 *Khách hàng chưa cập nhật 0962410xxx [email protected]
11/6/2017 8:39 nguyễn thị ngân 0918411xxx [email protected]
11/6/2017 8:46 Đào Thanh Sơn 0912717xxx [email protected]
11/6/2017 8:52 Dinh Thi Hong Tham 01234160xxx [email protected]
11/6/2017 9:01 Bùi Tiến Lâm 0941241xxx [email protected]
11/6/2017 9:05 *Khách hàng chưa cập nhật 0908628xxx  
11/6/2017 9:07 Vuong Thi Ngoc Oanh 01237112xxx [email protected]
11/6/2017 9:10 *Khách hàng chưa cập nhật 0975352xxx  
11/6/2017 9:12 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 0976229xxx [email protected]
11/6/2017 9:14 Lê Hồng Thúy 01233194xxx [email protected]
11/6/2017 9:14 *Khách hàng chưa cập nhật 0904334xxx  
11/6/2017 9:17 *Khách hàng chưa cập nhật 0982067xxx  
11/6/2017 9:19 *Khách hàng chưa cập nhật 0919656xxx  
11/6/2017 9:22 NHAN THÀNH NGHĨA 0912454xxx [email protected]
11/6/2017 9:26 Trần Thị Ngọc Linh 01652036xxx [email protected]
11/6/2017 9:26 Lê Tấn Linh 0981830xxx  
11/6/2017 9:30 Hoàng Thị Thanh Vân 0932588xxx  
11/6/2017 9:35 *Khách hàng chưa cập nhật 0934576xxx  
11/6/2017 9:36 thuỳ linh phạm 0915151xxx [email protected]
11/6/2017 9:40 *Khách hàng chưa cập nhật 01233385xxx  
11/6/2017 9:41 *Khách hàng chưa cập nhật 0902746xxx  
11/6/2017 9:42 nguyên 0986571xxx [email protected]
11/6/2017 9:45 *Khách hàng chưa cập nhật 0982377xxx  
11/6/2017 9:46 Hoàng Thị Tâm 0912288xxx [email protected]
11/6/2017 9:50 *Khách hàng chưa cập nhật 0938144xxx [email protected]
11/6/2017 9:56 *Khách hàng chưa cập nhật 0909229xxx [email protected]
11/6/2017 9:59 *Khách hàng chưa cập nhật 0977948xxx  
11/6/2017 10:04 TRẦN THỊ HỒNG KỲ 0979568xxx [email protected]
11/6/2017 10:09 Nguyễn Thu Hiền 0986345xxx [email protected]
11/6/2017 10:12 Vũ Minh Hải 0985112xxx [email protected]
11/6/2017 10:12 *Khách hàng chưa cập nhật 01238319xxx  
11/6/2017 10:19 Nguyễn Anh Vũ 0968109xxx  
11/6/2017 10:25 *Khách hàng chưa cập nhật 0977315xxx  
11/6/2017 10:26 *Khách hàng chưa cập nhật 01233138xxx [email protected]
11/6/2017 10:28 *Khách hàng chưa cập nhật 01253809xxx [email protected]
11/6/2017 10:28 *Khách hàng chưa cập nhật 01238869xxx  
11/6/2017 10:32 *Khách hàng chưa cập nhật 0908556xxx  
11/6/2017 10:35 *Khách hàng chưa cập nhật 0938793xxx  
11/6/2017 10:37 *Khách hàng chưa cập nhật 0915057xxx [email protected]
11/6/2017 10:43 phi phi 0913624xxx [email protected]
11/6/2017 10:46 THÚY NGUYỄN 0903480xxx [email protected]
11/6/2017 10:47 *Khách hàng chưa cập nhật 0918541xxx  
11/6/2017 10:50 *Khách hàng chưa cập nhật 0908942xxx  
11/6/2017 11:02 Nguyễn Kim Hưng 0903361xxx [email protected]
11/6/2017 11:07 *Khách hàng chưa cập nhật 01259955xxx  
11/6/2017 11:09 Kieu Ngoc Huong 0964421xxx [email protected]
11/6/2017 11:16 *Khách hàng chưa cập nhật 0903600xxx  
11/6/2017 11:16 Bùi Văn Bắc 01233100xxx [email protected]
11/6/2017 11:19 *Khách hàng chưa cập nhật 0913091xxx  
11/6/2017 11:20 *Khách hàng chưa cập nhật 0938030xxx  
11/6/2017 11:24 *Khách hàng chưa cập nhật 0942226xxx  
11/6/2017 11:26 *Khách hàng chưa cập nhật 0915138xxx  
11/6/2017 11:29 *Khách hàng chưa cập nhật 0962523xxx  
11/6/2017 11:30 *Khách hàng chưa cập nhật 0909288xxx  
11/6/2017 11:30 Dương Văn Đức 0907035xxx [email protected]
11/6/2017 11:32 Trịnh Đình Phương Thanh 0978039xxx [email protected]
11/6/2017 11:34 NGUYỄN MINH CƯỜNG 0907801xxx [email protected]
11/6/2017 11:35 Nguyễn Thị Thúy Liên 0973436xxx  
11/6/2017 11:36 lê minh viên 0994992xxx  
11/6/2017 11:42 Trần Công Quân 0967518xxx [email protected]
11/6/2017 11:43 *Khách hàng chưa cập nhật 0915530xxx  
11/6/2017 11:45 *Khách hàng chưa cập nhật 0943969xxx  
11/6/2017 11:47 *Khách hàng chưa cập nhật 0906004xxx  
11/6/2017 11:50 *Khách hàng chưa cập nhật 0904838xxx  
11/6/2017 11:51 *Khách hàng chưa cập nhật 0902911xxx  
11/6/2017 11:52 Nguyễn Kim Hưng 0904235xxx [email protected]
11/6/2017 11:54 *Khách hàng chưa cập nhật 0912398xxx  
11/6/2017 11:54 *Khách hàng chưa cập nhật 0915029xxx  
11/6/2017 11:54 *Khách hàng chưa cập nhật 0946967xxx  
11/6/2017 11:57 TRƯƠNG LAN PHƯƠNG 0988769xxx [email protected]
11/6/2017 12:07 *Khách hàng chưa cập nhật 01264564xxx  
11/6/2017 12:08 *Khách hàng chưa cập nhật 01252110xxx [email protected]
11/6/2017 12:17 *Khách hàng chưa cập nhật 01275904xxx  
11/6/2017 12:22 *Khách hàng chưa cập nhật 0904546xxx  
11/6/2017 12:24 long chu 0903066xxx [email protected]
11/6/2017 12:29 *Khách hàng chưa cập nhật 0989591xxx  
11/6/2017 12:32 *Khách hàng chưa cập nhật 0937678xxx  
11/6/2017 12:48 *Khách hàng chưa cập nhật 0964244xxx  
11/6/2017 12:59 Hoàng Phan 01234612xxx [email protected]
11/7/2017 0:00 Phạm Nguyễn Anh Duy 0907693xxx [email protected]
11/7/2017 0:03 Nguyễn dương Quỳnh Khanh 0968585xxx [email protected]
11/7/2017 0:03 Dương Minh Hiếu 0932029xxx [email protected]
11/7/2017 0:04 BÙI XUÂN DUY 01657246xxx [email protected]
11/7/2017 0:04 nghia nguyen 0903688xxx [email protected]
11/7/2017 0:05 *Khách hàng chưa cập nhật 0968630xxx [email protected]
11/7/2017 0:34 Nguyễn Tuấn hùng 0989661xxx  
11/7/2017 0:52 *Khách hàng chưa cập nhật 0945989xxx  
11/7/2017 1:23 Trần Tiên Khởi 0907055xxx [email protected]
11/7/2017 5:39 *Khách hàng chưa cập nhật 0972492xxx  
11/7/2017 5:59 Nguyễn Thị Quỳnh Phương 0908463xxx  
11/7/2017 6:01 Đinh Ngọc Long 0983087xxx  
11/7/2017 6:43 *Khách hàng chưa cập nhật 01256551xxx  
11/7/2017 7:38 Nguyễn Thị Lan Hanh 0912211xxx  
11/7/2017 7:39 *Khách hàng chưa cập nhật 01628312xxx  
11/7/2017 7:42 Trần Văn Phương 0912621xxx [email protected]
11/7/2017 7:48 Trần Văn Phương 01635252xxx [email protected]
11/7/2017 7:56 trinh hong thang 0904214xxx [email protected]
11/7/2017 8:09 Doãn Hoàng Giang 0913031xxx [email protected]
11/7/2017 8:11 *Khách hàng chưa cập nhật 0913964xxx  
11/7/2017 8:17 tạ huyền mi 0969967xxx  
11/7/2017 8:24 ĐOÀN THU THÚY 0913483xxx [email protected]
11/7/2017 8:26 Nguyễn Đình Quang 0907969xxx  
11/7/2017 8:32 *Khách hàng chưa cập nhật 0981359xxx  
11/7/2017 8:43 Bui hai ha 0944544xxx [email protected]
11/7/2017 8:47 NGUYỄN ĐỨC TÍN 0949693xxx [email protected]
11/7/2017 8:50 *Khách hàng chưa cập nhật 0906778xxx  
11/7/2017 8:52 phạm văn việt 01687972xxx [email protected]
11/7/2017 8:53 *Khách hàng chưa cập nhật 0984807xxx [email protected]
11/7/2017 8:56 *Khách hàng chưa cập nhật 0909710xxx  
11/7/2017 8:57 Nguyễn Thị Thanh Hằng 0945267xxx [email protected]
11/7/2017 9:04 *Khách hàng chưa cập nhật 0949760xxx  
11/7/2017 9:12 tuan nguyen anh 0988055xxx [email protected]
11/7/2017 9:15 Nguyễn Minh Tiến 01632320xxx [email protected]
11/7/2017 9:17 NGUYỄN QUỐC TOÁN 0913921xxx [email protected]
11/7/2017 9:21 PHAM NGUYEN NGOC ANH 0913233xxx [email protected]
11/7/2017 9:22 Lâm Thị Quỳnh Hoa 0904407xxx  
11/7/2017 9:27 Mai Thuy 0918670xxx  
11/7/2017 9:29 Dương Công Lân 0936817xxx [email protected]
11/7/2017 9:29 Phạm Hữu Công 0988898xxx  
11/7/2017 9:30 TRIỆU QUỐC TÙNG 0908778xxx [email protected]
11/7/2017 9:33 Tran Phuc Dat 0902376xxx  
11/7/2017 9:43 *Khách hàng chưa cập nhật 0907301xxx  
11/7/2017 9:44 *Khách hàng chưa cập nhật 0907707xxx  
11/7/2017 9:44 *Khách hàng chưa cập nhật 0934130xxx [email protected]
11/7/2017 9:45 Phạm Minh Khang 0903290xxx [email protected]
11/7/2017 9:46 Huynh Thu Hai Yen 0988011xxx  
11/7/2017 9:50 duy hưng đào 0985431xxx [email protected]
11/7/2017 9:53 *Khách hàng chưa cập nhật 0976888xxx  
11/7/2017 9:54 TRINH DINH THAI 0949417xxx [email protected]
11/7/2017 9:54 *Khách hàng chưa cập nhật 0975096xxx  
11/7/2017 9:56 *Khách hàng chưa cập nhật 0917208xxx  
11/7/2017 9:56 PHẠM HẢI CHÂU 01223934xxx [email protected]
11/7/2017 9:57 Vũ Thị Vân Hà 0936321xxx [email protected]
11/7/2017 9:58 Nguyễn Duy Trung 0902387xxx [email protected]
11/7/2017 10:02 *Khách hàng chưa cập nhật 0985768xxx  
11/7/2017 10:03 Đặng Mai Hương 0937186xxx [email protected]
11/7/2017 10:03 *Khách hàng chưa cập nhật 0903708xxx [email protected]
11/7/2017 10:04 *Khách hàng chưa cập nhật 01656234xxx  
11/7/2017 10:09 TRINH DINH THAI 0922504xxx [email protected]
11/7/2017 10:09 *Khách hàng chưa cập nhật 01666040xxx  
11/7/2017 10:10 đào phạm 0972952xxx [email protected]
11/7/2017 10:10 Hoàng Thanh Thảo 0908429xxx [email protected]
11/7/2017 10:12 Nguyễn Hoài Trang 0888810xxx  
11/7/2017 10:13 Võ Hoàng Minh Vân 0906197xxx [email protected]
11/7/2017 10:15 ĐOÀN THỊ THÚY 01669113xxx [email protected]
11/7/2017 10:15 nguyễn văn trường 0908003xxx  
11/7/2017 10:17 *Khách hàng chưa cập nhật 01696992xxx  
11/7/2017 10:17 *Khách hàng chưa cập nhật 0919276xxx  
11/7/2017 10:18 *Khách hàng chưa cập nhật 0888102xxx [email protected]
11/7/2017 10:18 nguyễn thị tuyết 0939844xxx [email protected]
11/7/2017 10:20 *Khách hàng chưa cập nhật 0977300xxx [email protected]
11/7/2017 10:23 LÊ THỊ NGỌC DUNG 0988689xxx [email protected]
11/7/2017 10:24 Nguyễn Hùng 0932621xxx  
11/7/2017 10:27 Đỗ Đức Trung 0903704xxx [email protected]
11/7/2017 10:27 *Khách hàng chưa cập nhật 0906635xxx  
11/7/2017 10:28 trí đức vỹ minh 0997261xxx [email protected]
11/7/2017 10:28 Đoàn Hồng Nhựt 0946286xxx [email protected]
11/7/2017 10:30 Đỗ Huỳnh Phương 01696401xxx [email protected]
11/7/2017 10:32 *Khách hàng chưa cập nhật 0915438xxx  
11/7/2017 10:38 *Khách hàng chưa cập nhật 0936093xxx [email protected]
11/7/2017 10:40 *Khách hàng chưa cập nhật 0962234xxx  
11/7/2017 10:41 *Khách hàng chưa cập nhật 0963345xxx [email protected]
11/7/2017 10:41 *Khách hàng chưa cập nhật 0918712xxx [email protected]
11/7/2017 10:43 Nguyễn Bình Minh 0979432xxx [email protected]
11/7/2017 10:46 Lê Thị Tú Uyên 0904661xxx  
11/7/2017 10:47 Đàm Đăng Ninh 0977890xxx [email protected]
11/7/2017 10:48 Vũ Thị Thi 01636834xxx [email protected]
11/7/2017 10:50 Trần nghĩa 0888718xxx [email protected]
11/7/2017 10:53 *Khách hàng chưa cập nhật 0982702xxx  
11/7/2017 10:58 TÔ QUANG HIẾU 0903491xxx  
11/7/2017 10:58 Tran Thi Thanh Hang 0939221xxx  
11/7/2017 10:58 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 01698787xxx [email protected]
11/7/2017 11:05 *Khách hàng chưa cập nhật 0942898xxx [email protected]
11/7/2017 11:11 Nguyễn thu trang 0903141xxx [email protected]
11/7/2017 11:13 Nguyễn Huy Toàn 0963839xxx [email protected]
11/7/2017 11:15 thanh hòa 0908829xxx  
11/7/2017 11:17 Hoàng Ngọc Quyết 0908619xxx [email protected]
11/7/2017 11:17 *Khách hàng chưa cập nhật 0902451xxx  
11/7/2017 11:19 *Khách hàng chưa cập nhật 0983697xxx  
11/8/2017 0:48 Nguyễn Ngọc Hải 0908364xxx  
11/8/2017 5:13 Phạm Thành Luân 0907587xxx [email protected]
11/8/2017 6:19 Lưu Thị Thuý Hằng 01289163xxx [email protected]
11/8/2017 6:29 *Khách hàng chưa cập nhật 0963089xxx  
11/8/2017 6:35 Nguyễn Kim Hưng 0906795xxx [email protected]
11/8/2017 6:56 Nguyễn Hải Quân 0973363xxx [email protected]
11/8/2017 7:16 *Khách hàng chưa cập nhật 0939469xxx [email protected]
11/8/2017 7:28 *Khách hàng chưa cập nhật 0911457xxx [email protected]
11/8/2017 7:28 Nguyen Ngoc Hong Hanh 0909235xxx  
11/8/2017 7:30 lê thanh tài 0903329xxx  
11/8/2017 7:33 đào thị phấn 01273107xxx  
11/8/2017 8:02 Đỗ thị Duyên 0913092xxx [email protected]
11/8/2017 8:10 Đỗ thị Duyên 0973908xxx [email protected]
11/8/2017 8:26 Trịnh Thùy Dung 0904652xxx [email protected]
11/8/2017 8:37 ĐẶNG THỊ BÍCH NGA 0978725xxx [email protected]
11/8/2017 8:37 Nguyen Minh Truyet 0932326xxx [email protected]
11/8/2017 8:43 *Khách hàng chưa cập nhật 01637350xxx  
11/8/2017 8:58 Trần Văn Hiển 0976076xxx [email protected]
11/8/2017 9:06 MAI PHƯỚC MINH 01629990xxx [email protected]
11/8/2017 9:08 Nguyễn thu trang 0988744xxx [email protected]
11/8/2017 9:11 *Khách hàng chưa cập nhật 0964341xxx [email protected]
11/8/2017 9:17 *Khách hàng chưa cập nhật 0904737xxx  
11/8/2017 9:22 Jason Nguyễn 0907148xxx  
11/8/2017 9:25 Phạm Thị Thúy Hằng 0986258xxx [email protected]
11/8/2017 9:34 *Khách hàng chưa cập nhật 0909222xxx  
11/8/2017 9:35 *Khách hàng chưa cập nhật 0903296xxx  
11/8/2017 9:40 Anh Nam 0936150xxx [email protected]
11/8/2017 9:40 huynh xuan hoai 0902226xxx [email protected]
11/8/2017 9:45 Hoàng Thanh Sơn 0966461xxx  
11/8/2017 9:48 Vũ Chí Thiện 0983256xxx  
11/8/2017 9:48 *Khách hàng chưa cập nhật 0935537xxx  
11/8/2017 9:49 Nguyen Hong Hai 0981648xxx  
11/8/2017 9:54 *Khách hàng chưa cập nhật 0962991xxx [email protected]
11/8/2017 9:55 *Khách hàng chưa cập nhật 0985727xxx  
11/8/2017 10:00 *Khách hàng chưa cập nhật 01642176xxx [email protected]
11/8/2017 10:03 *Khách hàng chưa cập nhật 0934089xxx  
11/8/2017 10:04 Lại Quốc Tuấn 0902245xxx [email protected]
11/8/2017 10:09 Lê Thu Hương 0902257xxx [email protected]
11/8/2017 10:10 Han Hieu Thao 0974505xxx [email protected]
11/8/2017 10:10 *Khách hàng chưa cập nhật 0903706xxx  
11/8/2017 10:12 Phan Quoc Binh 0908599xxx  
11/8/2017 10:15 Triệu Minh Thắng 0988964xxx [email protected]
11/8/2017 10:15 *Khách hàng chưa cập nhật 0946030xxx  
11/8/2017 10:17 nguyen bich huong 01217819xxx [email protected]
11/8/2017 10:17 *Khách hàng chưa cập nhật 0909893xxx  
11/8/2017 10:18 Lê Nguyễn Bảo Uyên 0983028xxx [email protected]
11/8/2017 10:18 *Khách hàng chưa cập nhật 0906363xxx  
11/8/2017 10:19 TRẦN THỊ QUẾ ANH 0941065xxx [email protected]
11/8/2017 10:19 Lê Đình Luận 0909452xxx [email protected]
11/8/2017 10:22 Nguyen THU ngan 0934439xxx [email protected]
11/8/2017 10:23 Nguyễn Lộc Nhân 0903612xxx [email protected]
11/8/2017 10:24 Nguyễn Lộc Nhân 0913119xxx [email protected]
11/8/2017 10:30 ĐỖ THU HÀ 0983801xxx [email protected]
11/8/2017 10:37 HOÀNG LÊ LINH 0909078xxx [email protected]
11/8/2017 10:40 Khanh Vo 0983488xxx [email protected]
11/8/2017 10:40 *Khách hàng chưa cập nhật 0978218xxx  
11/8/2017 10:46 Nguyen Minh Hanh 0912728xxx  
11/8/2017 10:49 Ho Thi QUynh Lan 01695816xxx [email protected]
11/8/2017 10:52 tuananh 0903738xxx [email protected]
11/8/2017 10:58 *Khách hàng chưa cập nhật 0907969xxx  
11/8/2017 10:59 Nguyễn Thị Mỹ Linh 0979728xxx [email protected]
11/8/2017 10:59 Nguyen Thi Thu Thao 0967120xxx [email protected]
11/8/2017 11:03 SẦM PHƯƠNG THẢO 0934050xxx [email protected]
11/8/2017 11:05 *Khách hàng chưa cập nhật 0937809xxx  
11/8/2017 11:06 *Khách hàng chưa cập nhật 0906300xxx [email protected]
11/8/2017 11:07 *Khách hàng chưa cập nhật 0932269xxx  
11/8/2017 11:14 *Khách hàng chưa cập nhật 0987421xxx  
11/8/2017 11:14 *Khách hàng chưa cập nhật 0902039xxx  
11/8/2017 11:14 HUYNH THANH TAM 0903141xxx [email protected]
11/8/2017 11:17 dodinhdoan 0984985xxx  
11/8/2017 11:21 TRAN LE QUOC HUY 0939335xxx [email protected]
11/8/2017 11:21 Hùng Trịnh 01643028xxx  
11/8/2017 11:25 *Khách hàng chưa cập nhật 01689355xxx  
11/8/2017 11:29 ninh trần đăng 0906887xxx [email protected]
11/8/2017 11:30 Hoang Chien 0909480xxx [email protected]
11/8/2017 11:37 *Khách hàng chưa cập nhật 0938005xxx [email protected]
11/8/2017 11:42 *Khách hàng chưa cập nhật 0908464xxx  
11/8/2017 11:42 Doan Nguyen Thanh Nhut 0912757xxx [email protected]
11/8/2017 11:45 Nguyễn Ngọc Anh 01685802xxx  
11/8/2017 11:46 *Khách hàng chưa cập nhật 0903170xxx  
11/8/2017 11:47 *Khách hàng chưa cập nhật 01653768xxx  
11/8/2017 11:47 *Khách hàng chưa cập nhật 01666459xxx  
11/8/2017 11:52 *Khách hàng chưa cập nhật 0904062xxx  
11/8/2017 11:54 Vu Anh Thu 01228920xxx [email protected]
11/8/2017 11:55 lê phương anh 0983989xxx [email protected]
11/8/2017 11:56 Nguyễn nhật nam 0983448xxx [email protected]
11/8/2017 11:59 TRẦN CHÂU MINH NGUYỆT 0982692xxx [email protected]
11/8/2017 12:03 *Khách hàng chưa cập nhật 0987189xxx  
11/8/2017 12:03 *Khách hàng chưa cập nhật 0936556xxx  
11/8/2017 12:03 Phan Hoang Mai 0975790xxx  
11/8/2017 12:04 *Khách hàng chưa cập nhật 0989196xxx  
11/8/2017 12:09 Trần Đăng Hiển 0912319xxx  
11/8/2017 12:09 nguyen văn hưng 0974366xxx [email protected]
11/8/2017 12:14 *Khách hàng chưa cập nhật 0914339xxx  
11/8/2017 12:14 *Khách hàng chưa cập nhật 0969800xxx [email protected]
11/8/2017 12:22 *Khách hàng chưa cập nhật 0966256xxx [email protected]
11/8/2017 12:23 phạm hưng kiên 0912310xxx [email protected]
11/8/2017 12:27 LÊ ANH KIỆT 0947881xxx [email protected]
11/8/2017 12:29 *Khách hàng chưa cập nhật 0904233xxx  
11/8/2017 12:33 *Khách hàng chưa cập nhật 0911584xxx [email protected]
11/9/2017 0:00 *Khách hàng chưa cập nhật 0934191xxx  
11/9/2017 0:07 *Khách hàng chưa cập nhật 0945580xxx [email protected]
11/9/2017 0:11 *Khách hàng chưa cập nhật 0938671xxx  
11/9/2017 0:45 *Khách hàng chưa cập nhật 0988489xxx  
11/9/2017 1:14 *Khách hàng chưa cập nhật 0907775xxx  
11/9/2017 1:22 *Khách hàng chưa cập nhật 0909613xxx [email protected]
11/9/2017 3:35 *Khách hàng chưa cập nhật 0913232xxx [email protected]
11/9/2017 3:44 *Khách hàng chưa cập nhật 0976569xxx  
11/9/2017 6:35 *Khách hàng chưa cập nhật 0906625xxx  
11/9/2017 7:48 Trần Đức Bình 0976035xxx [email protected]
11/9/2017 7:58 *Khách hàng chưa cập nhật 0936424xxx  
11/9/2017 8:01 ĐÀO THỊ HUYỀN 0903635xxx  
11/9/2017 8:04 toan trinh minh 0986434xxx  
11/9/2017 8:19 nguyễn thanh tùng 0904977xxx  
11/9/2017 8:22 nam 0974930xxx [email protected]
11/9/2017 8:24 *Khách hàng chưa cập nhật 0936032xxx  
11/9/2017 8:31 NGUYỄN THỊ HOA 0938971xxx [email protected]
11/9/2017 8:35 Trần thị lê 0983335xxx  
11/9/2017 8:37 PHẠM THỊ THÙY 0934202xxx [email protected]
11/9/2017 8:38 lienhuong duong 0912776xxx [email protected]
11/9/2017 8:38 Xuân Ngọc 0942255xxx [email protected]
11/9/2017 8:45 *Khách hàng chưa cập nhật 0983927xxx  
11/9/2017 8:50 Vũ Việt Dũng 01227268xxx [email protected]
11/9/2017 8:51 Nguyễn Thư 01667166xxx [email protected]
11/9/2017 9:01 *Khách hàng chưa cập nhật 0983513xxx [email protected]
11/9/2017 9:01 *Khách hàng chưa cập nhật 01236914xxx  
11/9/2017 9:13 Ông Phàn 01677904xxx  
11/9/2017 9:17 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 0915341xxx [email protected]
11/9/2017 9:19 *Khách hàng chưa cập nhật 0979358xxx  
11/9/2017 9:21 Chu Hang 0916668xxx  
11/9/2017 9:21 *Khách hàng chưa cập nhật 0988264xxx  
11/9/2017 9:23 Nguyễn Thành Bảo 0983198xxx [email protected]
11/9/2017 9:25 hoàng tuấn đạt 0989555xxx  
11/9/2017 9:25 Tạ Thu Tranb 01233178xxx  
11/9/2017 9:26 *Khách hàng chưa cập nhật 0902202xxx  
11/9/2017 9:28 Cao Thanh Thùy 01236346xxx [email protected]
11/9/2017 9:28 *Khách hàng chưa cập nhật 0903417xxx  
11/9/2017 9:29 Trần Thúy Hạnh 0985434xxx [email protected]
11/9/2017 9:31 đặng thi nguyệt 01627307xxx [email protected]
11/9/2017 9:32 *Khách hàng chưa cập nhật 0902255xxx  
11/9/2017 9:33 *Khách hàng chưa cập nhật 0909441xxx  
11/9/2017 9:33 Ko Yoon Mann 0908121xxx  
11/9/2017 9:35 *Khách hàng chưa cập nhật 0903045xxx  
11/9/2017 9:35 Nguyễn Thanh Tuấn 0938219xxx [email protected]
11/9/2017 9:36 TRƯƠNG NGỌC THẮNG 0947527xxx [email protected]
11/9/2017 9:36 nguyễn thị yến 0983681xxx [email protected]
11/9/2017 9:39 Lê Thúy Hà 0942222xxx [email protected]
11/9/2017 9:40 HOÀNG ANH QUÂN 0919979xxx [email protected]
11/9/2017 9:40 *Khách hàng chưa cập nhật 0913223xxx  
11/9/2017 9:42 *Khách hàng chưa cập nhật 0908000xxx  
11/9/2017 9:44 *Khách hàng chưa cập nhật 0966968xxx  
11/9/2017 9:45 *Khách hàng chưa cập nhật 0913301xxx [email protected]
11/9/2017 9:50 tran ngoc truong 01695306xxx [email protected]
11/9/2017 9:52 Nguyễn Hà Trung 0912507xxx  
11/9/2017 9:54 *Khách hàng chưa cập nhật 0904261xxx [email protected]
11/9/2017 9:55 Tran Nhat Tuan 0983063xxx [email protected]
11/9/2017 9:55 *Khách hàng chưa cập nhật 0907712xxx  
11/9/2017 9:58 Ngô Quang Thế Hùng 0932380xxx [email protected]
11/9/2017 9:59 nguyen viet anh 0907797xxx [email protected]
11/9/2017 10:02 *Khách hàng chưa cập nhật 01237882xxx  
11/9/2017 10:08 *Khách hàng chưa cập nhật 0982303xxx  
11/9/2017 10:22 NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG 0983134xxx [email protected]
11/9/2017 10:22 Nguyễn Phạm Đình Ngọc 0983951xxx  
11/9/2017 10:24 NGUYỄN HỒNG HẢI 0937997xxx [email protected]
11/9/2017 10:24 bao huong tran nguyen 0904977xxx [email protected]
11/9/2017 10:24 sanny vu 0919698xxx [email protected]
11/9/2017 10:24 *Khách hàng chưa cập nhật 0902701xxx [email protected]
11/9/2017 10:24 *Khách hàng chưa cập nhật 0963004xxx [email protected]
11/9/2017 10:25 *Khách hàng chưa cập nhật 01677275xxx  
11/9/2017 10:27 Nguyễn Ngọc Hùng 0916789xxx [email protected]
11/9/2017 10:29 *Khách hàng chưa cập nhật 0988905xxx  
11/9/2017 10:29 Nguyen Thuy Linh 090771xxx [email protected]
11/9/2017 10:30 *Khách hàng chưa cập nhật 0909124xxx  
11/9/2017 10:31 *Khách hàng chưa cập nhật 01867672xxx  
11/9/2017 10:32 *Khách hàng chưa cập nhật 01636151xxx  
11/9/2017 10:34 Phạm Hồng Thắm 0903604xxx [email protected]
11/9/2017 10:35 tranhuong 0934162xxx  
11/9/2017 10:35 Kiều Chi 0945599xxx  
11/9/2017 10:41 Tong Dang Khoa 0982482xxx [email protected]
11/9/2017 10:41 Nguyễn Thị Chiến 0913542xxx  
11/9/2017 10:43 *Khách hàng chưa cập nhật 0918555xxx  
11/9/2017 10:46 Tạ Hòa Bình 01237005xxx [email protected]
11/9/2017 10:46 Bùi Thị Huế 0902521xxx [email protected]
11/9/2017 10:47 Vũ Đình Vinh 0916609xxx  
11/9/2017 10:50 *Khách hàng chưa cập nhật 01254890xxx  
11/9/2017 10:57 Tran Thi Minh Tam 0987549xxx [email protected]
11/9/2017 10:57 Nguyễn nghĩa 0914758xxx [email protected]
11/9/2017 11:00 ĐOÀN TỐ CHÀN 0966503xxx [email protected]
11/9/2017 11:03 Trần Quỳnh My 01667879xxx [email protected]
11/9/2017 11:05 Đỗ Minh Hà 0988925xxx [email protected]
11/9/2017 11:08 NGUYỄN THỊ THÚY MINH 0974216xxx [email protected]
11/9/2017 11:10 Duong Anh Phuong 0944693xxx [email protected]
11/9/2017 11:11 *Khách hàng chưa cập nhật 0937616xxx  
11/9/2017 11:12 Đỗ Minh Đức 01222990xxx [email protected]
11/9/2017 11:14 *Khách hàng chưa cập nhật 0986765xxx  
11/9/2017 11:15 *Khách hàng chưa cập nhật 0978516xxx  
11/9/2017 11:15 Nguyen Thanh Thao 0948001xxx [email protected]
11/9/2017 11:15 triệu thị kim thoa 0936830xxx [email protected]
11/9/2017 11:16 *Khách hàng chưa cập nhật 0949942xxx [email protected]
11/9/2017 11:16 Nguyễn Trung Kiên 0907248xxx [email protected]
11/10/2017 0:01 Nguyễn Đắc Thông 0984845xxx [email protected]
11/10/2017 0:03 Trương Minh Chiến 0904702xxx  
11/10/2017 0:03 Đặng Duy Minh 0903659xxx [email protected]
11/10/2017 0:19 *Khách hàng chưa cập nhật 0909989xxx [email protected]
11/10/2017 0:33 lưu Minh Tuấn 0903684xxx [email protected]
11/10/2017 0:33 Vũ Chí Hiếu 01229991xxx [email protected]
11/10/2017 0:42 Nguyễn vân anh 0937656xxx [email protected]
11/10/2017 5:41 vu thuy duong 01696926xxx [email protected]
11/10/2017 6:45 *Khách hàng chưa cập nhật 01259451xxx  
11/10/2017 6:56 *Khách hàng chưa cập nhật 0988941xxx [email protected]
11/10/2017 6:57 Đàm Minh Huyền 0988879xxx [email protected]
11/10/2017 7:01 Phan Đình Việt 0933266xxx [email protected]
11/10/2017 7:32 *Khách hàng chưa cập nhật 0912464xxx [email protected]
11/10/2017 8:02 *Khách hàng chưa cập nhật 0989082xxx  
11/10/2017 8:12 Nguyễn anh Đông 0908503xxx [email protected]
11/10/2017 8:13 Nguyễn Anh Quân 0904903xxx [email protected]
11/10/2017 8:15 *Khách hàng chưa cập nhật 0979559xxx  
11/10/2017 8:18 Nguyễn Anh Quân 0963361xxx [email protected]
11/10/2017 8:26 PHAMQUOCKHANH 0912061xxx [email protected]
11/10/2017 8:27 *Khách hàng chưa cập nhật 0918799xxx  
11/10/2017 8:33 *Khách hàng chưa cập nhật 0918321xxx  
11/10/2017 8:35 *Khách hàng chưa cập nhật 0901441xxx [email protected]
11/10/2017 8:39 Trần Tiến Thành 0983400xxx [email protected]
11/10/2017 8:39 *Khách hàng chưa cập nhật 0983877xxx  
11/10/2017 8:44 *Khách hàng chưa cập nhật 0912269xxx  
11/10/2017 8:45 *Khách hàng chưa cập nhật 01656948xxx [email protected]
11/10/2017 8:53 bui thi hoa dao 0934469xxx [email protected]
11/10/2017 8:58 La Thi Ngoc Huong 0909659xxx [email protected]
11/10/2017 9:01 *Khách hàng chưa cập nhật 0986776xxx [email protected]
11/10/2017 9:05 NGUYỄN THỊ HỒNG ĐIỆP 0962525xxx [email protected]
11/10/2017 9:06 Phan Tú Anh 0903136xxx [email protected]
11/10/2017 9:12 sò hương 0978974xxx [email protected]
11/10/2017 9:13 *Khách hàng chưa cập nhật 01228800xxx [email protected]
11/10/2017 9:13 Nguyễn nghĩa 01683383xxx [email protected]
11/10/2017 9:15 *Khách hàng chưa cập nhật 0975223xxx  
11/10/2017 9:19 VO TRI PHUC 0982074xxx [email protected]
11/10/2017 9:19 bi tròn xoe 01259917xxx [email protected]
11/10/2017 9:19 *Khách hàng chưa cập nhật 0918604xxx  
11/10/2017 9:20 Lê Phương Uyên 01694849xxx [email protected]
11/10/2017 9:20 Minh Diễm 0915552xxx [email protected]
11/10/2017 9:21 Nguyễn Chí Thức 0908541xxx [email protected]
11/10/2017 9:22 *Khách hàng chưa cập nhật 01689979xxx [email protected]
11/10/2017 9:27 *Khách hàng chưa cập nhật 0942341xxx [email protected]
11/10/2017 9:27 *Khách hàng chưa cập nhật 0975565xxx  
11/10/2017 9:28 Đặng Quốc Thắng 0988398xxx [email protected]
11/10/2017 9:31 Do Thanh Binh 0901305xxx [email protected]
11/10/2017 9:31 VŨ THỊ MỸ HẰNG 0909220xxx [email protected]
11/10/2017 9:33 *Khách hàng chưa cập nhật 0961013xxx  
11/10/2017 9:34 Nguyễn Kim Trường 0967754xxx [email protected]
11/10/2017 9:35 NGUYỄN XUÂN ÁNH 01678135xxx [email protected]
11/10/2017 9:38 bùi thị tuyet 0989390xxx [email protected]
11/10/2017 9:38 Chu Nguyệt Anh 01654706xxx [email protected]
11/10/2017 9:40 *Khách hàng chưa cập nhật 0968383xxx [email protected]
11/10/2017 9:40 *Khách hàng chưa cập nhật 0943710xxx  
11/10/2017 9:43 Huỳnh Mai Bảo 0975223xxx [email protected]
11/10/2017 9:45 *Khách hàng chưa cập nhật 0981838xxx [email protected]
11/10/2017 9:46 ngan29 0985428xxx [email protected]
11/10/2017 9:48 *Khách hàng chưa cập nhật 0919861xxx [email protected]
11/10/2017 9:50 Nguyễn Nông Vinh 0919110xxx [email protected]
11/10/2017 9:51 Vũ Hoàng Việt 01662629xxx [email protected]
11/10/2017 9:52 Nguyễn nghĩa 01234568xxx [email protected]
11/10/2017 9:53 Lê Anh Đức 01678600xxx [email protected]
11/10/2017 9:53 nguyen phuoc an ha 0919423xxx  
11/10/2017 9:54 Nguyễn Thúy Quỳnh 01674533xxx [email protected]
11/10/2017 9:55 tran ngoc truong 0906686xxx [email protected]
11/10/2017 9:56 *Khách hàng chưa cập nhật 0983107xxx  
11/10/2017 9:58 Nguyễn nghĩa 01684546xxx [email protected]
11/10/2017 9:58 LÊ NA 01258883xxx [email protected]
11/10/2017 10:01 Lư Gia Phú 0918339xxx [email protected]
11/10/2017 10:02 *Khách hàng chưa cập nhật 0987598xxx  
11/10/2017 10:04 maihuong nguyen 0966366xxx [email protected]
11/10/2017 10:06 Phạm Tuấn Dũng 0913216xxx [email protected]
11/10/2017 10:06 pham trong long 01696926xxx  
11/10/2017 10:07 Lê thị ngọc trâm 0936214xxx [email protected]
11/10/2017 10:07 Han Hieu Thao 0903730xxx [email protected]
11/10/2017 10:11 Han Hieu Thao 0917303xxx [email protected]
11/10/2017 10:13 *Khách hàng chưa cập nhật 01649684xxx [email protected]
11/10/2017 10:14 hung bui quoc 0948207xxx [email protected]
11/10/2017 10:19 nguyễn thuỳ dung 0902118xxx  
11/10/2017 10:20 hà vương 01222626xxx [email protected]
11/10/2017 10:21 Phạm Thị Hậu 0908575xxx  
11/10/2017 10:22 NGUYỄN HỒNG HẢI 0909549xxx [email protected]
11/10/2017 10:26 Lê Huỳnh 0903446xxx [email protected]
11/10/2017 10:27 Hoàng Đình Thủy 0988888xxx  
11/10/2017 10:34 Hưng Huỳnh 01299552xxx [email protected]
11/10/2017 10:36 luong thi hien 0941050xxx [email protected]
11/10/2017 10:36 VŨ TRÀ MY 0912646xxx [email protected]
11/10/2017 10:37 Bùi Vân Khánh 01656056xxx [email protected]
11/10/2017 10:39 *Khách hàng chưa cập nhật 0915937xxx  
11/10/2017 10:40 Lê Hòai Phong 0916699xxx [email protected]
11/10/2017 10:41 Nguyen Cong Tuyen 0913212xxx [email protected]
11/10/2017 10:41 võ hiền 0916226xxx [email protected]
11/10/2017 10:44 *Khách hàng chưa cập nhật 0916888xxx  
11/10/2017 10:47 *Khách hàng chưa cập nhật 0908252xxx  
11/10/2017 10:50 Nguyễn Thị Thu Trang 0979858xxx  
11/10/2017 10:53 *Khách hàng chưa cập nhật 0905288xxx  
11/10/2017 10:55 *Khách hàng chưa cập nhật 0972912xxx [email protected]
11/10/2017 10:55 Le Duc Luyen 0989756xxx [email protected]
11/10/2017 10:58 Loi Duong 0933890xxx [email protected]
11/10/2017 11:00 Võ Thành Lâm 0984390xxx [email protected]
11/11/2017 0:01 Vũ Duy Anh 0932229xxx [email protected]
11/11/2017 0:04 *Khách hàng chưa cập nhật 0903267xxx  
11/11/2017 0:08 *Khách hàng chưa cập nhật 0898148xxx  
11/11/2017 0:09 vu hai yen 0936466xxx [email protected]
11/11/2017 0:10 *Khách hàng chưa cập nhật 0973797xxx  
11/11/2017 0:11 *Khách hàng chưa cập nhật 0969919xxx  
11/11/2017 0:12 Lê Thị Thuỳ Mỹ 0902299xxx [email protected]
11/11/2017 0:17 *Khách hàng chưa cập nhật 0913227xxx  
11/11/2017 0:19 Dương Minh Hiếu 01688380xxx [email protected]
11/11/2017 0:23 *Khách hàng chưa cập nhật 0942773xxx  
11/11/2017 0:25 Lưu Văn Lành 0902755xxx  
11/11/2017 0:26 NGUYỄN THÙY DUNG 0988806xxx [email protected]
11/11/2017 0:34 Do quynh cham 0965112xxx [email protected]
11/11/2017 0:36 Luong Vu Minh Ngoc 0902459xxx [email protected]
11/11/2017 0:45 Nguyễn Ngọc Tuyển 0913235xxx [email protected]
11/11/2017 0:50 *Khách hàng chưa cập nhật 0983203xxx  
11/11/2017 1:19 bui minh 0908908xxx [email protected]
11/11/2017 1:40 *Khách hàng chưa cập nhật 0934556xxx  
11/11/2017 3:26 VŨ THỊ HOÀNG VIỆT 0989049xxx [email protected]
11/11/2017 4:47 Trần Vĩnh Thắng 0973822xxx  
11/11/2017 4:59 Trần Vĩnh Thắng 0909959xxx  
11/11/2017 6:05 *Khách hàng chưa cập nhật 0907520xxx  
11/11/2017 6:43 *Khách hàng chưa cập nhật 0907712xxx [email protected]
11/11/2017 6:47 Tran anh minh 0936391xxx [email protected]
11/11/2017 6:47 *Khách hàng chưa cập nhật 0912075xxx [email protected]
11/11/2017 6:57 *Khách hàng chưa cập nhật 0976357xxx [email protected]
11/11/2017 7:15 Nguyễn Trung Nhật 0923584xxx [email protected]
11/11/2017 7:47 *Khách hàng chưa cập nhật 0941070xxx  
11/11/2017 7:54 nguyễn thị lan anh 0934668xxx  
11/11/2017 8:10 Đào Lê Mai Anh 0908701xxx [email protected]
11/11/2017 8:17 *Khách hàng chưa cập nhật 0975956xxx  
11/11/2017 8:25 Vũ Chí Thiện 0986683xxx  
11/11/2017 8:26 *Khách hàng chưa cập nhật 0912450xxx  
11/11/2017 8:27 Pham Thi Thu Giang 0968621xxx [email protected]
11/11/2017 8:32 *Khách hàng chưa cập nhật 0988083xxx  
11/11/2017 8:32 *Khách hàng chưa cập nhật 01258842xxx [email protected]
11/11/2017 8:33 Nguyen Bich Nu 0936095xxx [email protected]
11/11/2017 8:35 Phương 01689073xxx [email protected]
11/11/2017 8:39 *Khách hàng chưa cập nhật 0914070xxx  
11/11/2017 8:40 oanh dương thị thùy 0966747xxx [email protected]
11/11/2017 8:42 *Khách hàng chưa cập nhật 0983831xxx  
11/11/2017 8:48 PHAM THI YEN NHI 0933150xxx  
11/11/2017 8:49 *Khách hàng chưa cập nhật 0903202xxx  
11/11/2017 8:54 *Khách hàng chưa cập nhật 0906294xxx [email protected]
11/11/2017 8:57 *Khách hàng chưa cập nhật 0989315xxx  
11/11/2017 8:57 *Khách hàng chưa cập nhật 01649087xxx  
11/11/2017 9:01 NGÔ HÀ SƠN 0918106xxx [email protected]
11/11/2017 9:03 *Khách hàng chưa cập nhật 0937236xxx  
11/11/2017 9:05 *Khách hàng chưa cập nhật 0916168xxx  
11/11/2017 9:05 NGUYỄN TRẦN NGỌC TRANG 0918702xxx [email protected]
11/11/2017 9:07 Nguyen Thanh Tam 01686853xxx [email protected]
11/11/2017 9:09 *Khách hàng chưa cập nhật 01665599xxx  
11/11/2017 9:13 Phạm Thị Kim Phượng 01628453xxx [email protected]
11/11/2017 9:15 trần quyên 0904699xxx  
11/11/2017 9:20 Bùi Mạnh Đức 0902760xxx [email protected]
11/11/2017 9:21 *Khách hàng chưa cập nhật 0913905xxx [email protected]
11/11/2017 9:21 Lê Hương Thảo 0977024xxx [email protected]
11/11/2017 9:22 *Khách hàng chưa cập nhật 0945919xxx  
11/11/2017 9:23 VO DUY 0973665xxx [email protected]
11/11/2017 9:29 *Khách hàng chưa cập nhật 0963382xxx  
11/11/2017 9:31 *Khách hàng chưa cập nhật 0979566xxx  
11/11/2017 9:33 *Khách hàng chưa cập nhật 0983377xxx [email protected]
11/11/2017 9:34 *Khách hàng chưa cập nhật 0983214xxx  
11/11/2017 9:34 *Khách hàng chưa cập nhật 0983848xxx  
11/11/2017 9:38 Nguyen Luong Tam 0913453xxx [email protected]
11/11/2017 9:43 Ngo Ngoc 0938106xxx  
11/11/2017 9:44 *Khách hàng chưa cập nhật 01664171xxx [email protected]
11/11/2017 9:46 Ngọc Trần 0914070xxx  
11/11/2017 9:47 *Khách hàng chưa cập nhật 0966747xxx  
11/11/2017 9:50 Loi Duong 0936214xxx [email protected]
11/11/2017 9:51 *Khách hàng chưa cập nhật 0983831xxx  
11/11/2017 9:58 *Khách hàng chưa cập nhật 0933150xxx [email protected]
11/11/2017 9:58 Nguyen Hoang 0903202xxx [email protected]
11/11/2017 9:59 Nguyễn Phú Thị Linh 0906294xxx [email protected]
11/11/2017 10:01 *Khách hàng chưa cập nhật 0989315xxx  
11/11/2017 10:04 *Khách hàng chưa cập nhật 01649087xxx [email protected]
11/11/2017 10:05 *Khách hàng chưa cập nhật 0918106xxx  
11/11/2017 10:05 *Khách hàng chưa cập nhật 0937236xxx  
11/11/2017 10:09 *Khách hàng chưa cập nhật 0916168xxx [email protected]
11/11/2017 10:10 *Khách hàng chưa cập nhật 0918702xxx  
11/11/2017 10:12 HAU NGUYEN THANH NAM 01686853xxx [email protected]
11/11/2017 10:17 Dang Hong Khanh 01665599xxx [email protected]
11/11/2017 10:18 lê hà my 01628453xxx  
11/11/2017 10:20 *Khách hàng chưa cập nhật 0904699xxx  
11/11/2017 10:21 *Khách hàng chưa cập nhật 0902760xxx  
11/11/2017 10:22 khôi nguyễn 0913905xxx  
11/11/2017 10:24 giáp thị thùy linh 0977024xxx [email protected]
11/11/2017 10:25 *Khách hàng chưa cập nhật 0945919xxx [email protected]
11/11/2017 10:26 *Khách hàng chưa cập nhật 0973665xxx [email protected]
11/11/2017 10:26 *Khách hàng chưa cập nhật 0986776xxx  
11/11/2017 10:26 *Khách hàng chưa cập nhật 0918106xxx  
11/11/2017 10:28 *Khách hàng chưa cập nhật 0918106xxx  
11/11/2017 10:29 Le Ngoc Han 0963382xxx [email protected]
11/11/2017 10:33 nguyễn hữu nam 0979566xxx [email protected]
11/11/2017 10:34 Nguyễn Thị Kim Thanh 0983377xxx [email protected]
11/11/2017 10:34 *Khách hàng chưa cập nhật 0983214xxx [email protected]
11/11/2017 10:36 Nguyễn Thị Lan Hương 0983848xxx [email protected]
11/11/2017 10:37 Đặng Công Minh 0913453xxx [email protected]
11/11/2017 10:37 Trần Anh Tuấn 0938106xxx  
11/11/2017 10:38 TRẦN THỊ THU HỒNG 01664171xxx  

*** Lưu ý: 

– Adayroi sẽ không hỗ trợ chi phí giao hàng quà tặng.

– Trường hợp Khách hàng hủy đơn hàng sau khi công bố kết quả. Adayroi có quyền từ chối tặng quà cho Khách hàng.

Comments to: Thông báo quà tặng chương trình Mình Không Một Mình

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *