Thuyết minh báo cáo tài chính cho ngân hàng như thế nào

Thuyết minh báo cáo tài chính là việc vô cùng quan trọng đối với ngân hàng nó đánh giá tình hình tài chính của ngân hàng và Trung tâm đào tạo kế toán hà nội xin trình bày lại nội dung này để người đọc hiểu được thuyết minh báo cáo tài chính cần phải nắm bắt những vấn đề gì

Thuyết minh báo cáo tài chính là bộ phận hợp thành của hệ thống báo cáo tài chính của đơn vị. Thuyết minh báo cáo cho biết cụ thể, chi tiết về tình hình hoạt động của đơn vị, phân tích cụ thể rõ ràng từng vấn đề theo mục tiêu đề ra đạt hiệu quả cao trong khi ra quyết định.

Nội dung của thuyết minh báo cáo tài chính:

– Thuyết minh báo cáo tài chính sẽ báo cáo tình hình tăng giảm của tài sản cố định và đánh giá được tình hình đầu tư, trang bị TSCĐ nâng cao hoạt động của ngân hàng, giá trị sử dụng còn lại của tài sản để có phương hướng đổi mới kịp thời

– Thuyết minh báo cáo tài chính sẽ báo cáo tăng, giảm nguồn vốn và sử dụng vốn thể hiện sự biến động quy mô nguồn vốn huy động được và sử dụng trong thời kỳ cụ thể theo kỳ hạn, loại tiền, đối tượng mà báo cáo tài chính chưa đề cập rõ ràng.

– Thuyết minh báo cáo tài chính sẽ báo cáo tài sản cộng nợ theo thời gian đáo hạn và chi tiết đối với từng loại tài sản và công nợ theo thời gian đáo hạn giúp xử lý kịp thời với những tình huống xảy ra thực tế và đánh giá xem khoản vay nào đến thời gian đáo hạn, khoản nào phải thu hồi, để đề ra phương hướng, chính sách thu hồi nợ, đẩy nhanh vòng luân chuyển vốn, làm tăng hiệu quả sử dụng vốn.

Nếu bạn chưa có kinh nghiệm làm báo cáo tài chính mời bạn tham khảo thêm tại nhiều chuyên mục của chúng tôi.

Facebook Comments
Thuyết minh báo cáo tài chính cho ngân hàng như thế nào
5 (100%) 1 vote